Tenim professionals per donar resposta a les teves necessitats d’habitatge. Els nostres experts tècnics i juristes et poden assessorar sobre qualsevol tema relatiu a l’immoble. Estàs en les millors mans!

consultoria

 

Oferim diversos tipus de consultoria:

 

  • Immobiliari. Realitzem escrits i interposem procediments relacionats amb el dret de la construcció en els àmbits de les:  Comunitats de Propietaris, l’arrendament, els expedients de Terceries de Domini i l’inscripció de finques al Registre de la Propietat.

 

  • Assessorament i recursos. Preparem escrits, recursos, contractes i negociacions.

 

  • Àmbit mercantil. Assessorament mercantil i laboral.

 

  • Testamentària i successions. Intervenim jurídicament en testamentàries i dret de successions.