Com apostar per l'autoconsum energètic a la teva comunitat de veïns?

11 | 03 | 2019

Espanya gaudeix de 2.800 hores anuals d'irradiació solar. No obstant això, per potència instal·lada, es troba molt lluny d'Alemanya. Encara així, el 2018 es van instal·lar 262 MW enfront dels 135 de 2017.

 

 

En aquest article volem explicar la història de l'energia solar a Espanya, quins canvis normatius s'han produït, què diu la LPH sobre la seva instal·lació en Comunitats de propietaris i a quines ajudes es pot optar.

L'energia solar fotovoltaica va iniciar el seu camí a Espanya el 1984 però no va ser fins el 2007 que es va voler donar un impuls a les renovables amb un sistema de primes a inversors. El 2012, aquest sistema va ser revocat i es va instaurar  l'“impost al sol” que castigava el autoconsum energètic  Aquest tribut va ser vigent fins a octubre de 2018: primer, el Govern el va derogar i va aprovar el Reial decret Llei 15/2018 de “Mesures urgents per a la transició ecològica” dies després el Tribunal Suprem rebutjava que pogués existir aquest impost.

En el moment d’escriure aquestes línies, existeix llum verda perquè les comunitats de veïns puguin desconnectar-se de la xarxa convencional i generar la seva pròpia energia .Com fer-ho, dubtes freqüents?

  1. Com es comparteix l'ús de panells solars? Com es descompten els KW generats per autoconsum de la factura?

Per compartir l'ús dels panells solars entre els propietaris del bloc, l'electricitat generada es connecta a la xarxa interna de l'edifici, i es distribueix cap als pisos que estiguin consumint, el comptador de les plaques mesurarà l'energia produïda, mentre que els comptadors individuals mesuraran la que cada veí consuma, després la companyia elèctrica descomptarà els quilowatts produïts en la factura dels veïns .

2. Anem a explicar què preveu la *LPH al seu article 17.1 i a quines ajudes pot acollir-se.

2.1 Qui està legitimat per demanar la instal·lació de plaques solars a la comunitat? Quina proporció dels propietaris de la comunitat ha de votar a favor de l'autoconsum? “La instal·lació de sistemes comuns o privatius, d'aprofitament d'energies renovables, (…) podrà ser acordada, a petició de qualsevol propietari, per un terç dels integrants de la comunitat que representin, al seu torn, un terç de les quotes de participació.

2.2          Pot la comunitat repercutir el cost de la instal·lació en els propietaris que s'han oposat a la mesura?

Siguem clars: no pot fer-ho. La llei diu el següent: “la comunitat no podrà repercutir el cost de la instal·lació o adaptació d'aquestes infraestructures comunes, ni els derivats de la seva conservació i manteniment posterior, sobre aquells propietaris que no haguessin votat expressament a la Junta a favor de l'acord”. No obstant això, si amb posterioritat –els propietaris que van votar en contra- sol·licitessin l'accés als subministraments energètics, (…) sí podrà autoritzar-se'ls sempre que abonin l'import que els hagués correspost, degudament actualitzat, aplicant el corresponent interès legal”.

 Un punt important és que no es pot imposar l'autoconsum a tots els propietaris. Aquest últim punt marca una diferència amb la instal·lació d'un ascensor al que per més que algú s'oposi s'ha d'instal·lar igual.

3.       Pot demanar la seva comunitat algun tipus d'ajuda per instal·lar les plaques fotovoltaiques? Sí, tant alguns bancs com l'administració han llançat plans de finançament i ajudes.

Segons informa el Períodico: “El *Consorci de l’*Habitatge de l’*Àrea Metropolitana de Barcelona va llançar ajudes per a la compra d'instal·lacions de l’autoconsum per un màxim del 40% del total de la instal·lació o de 3.000€ per habitatge”.

A Finques Feliu l’ ajudarem a resoldre els seus dubtes i, sempre vetllarem perquè s'aconsegueixi el màxim consens.