10 Dubtes resolts sobre la Inspecció Técnica d'Edificis

20 | 07 | 2020

 L'edifici on vius o tens una propietat ha d'haver superat la Inspecció Tècnica d'Edificis. En cas de no ser així, cal fer les reformes adients.

En aquest text respondrem deu preguntes habituals sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis.

Primera part: el procés d'inspecció tècnica d'edificis i el seu regim sancionador

1. Què vol aconseguir l'Administració mitjançant la Inspecció Tècnica d'Edificis?

La Inspecció Tècnica de l'Edifici, a partir d'ara utilitzarem el seu acrònim "ITE", té tres funcions: identificar, descriure i diagnosticar l'estat de la construcció.

2. Quina legislació regula la ITE?

LA ITE és competència de la Generalitat de Catalunya. Concretament, el Decret 67/2015 de 27 maig de 2015 estableix que cada 10 anys  l'edifici on vius (o on tens una propietat) haurà de superar un control i mantenimient responsabilitat de la propietat.

3. Quins professionals poden realitzar la ITE?

 Diversos professionals: arquitecte/as, arquitectes/as tècnics/es, aparelladors/es, ingenieros/es de l'edificació i graduats en Ciències i Tecnologies de l'edificació.

4. Ha d'establir-se algún calendari per a les actuacions oportunes?     

Sí, en primer lloc, cal organitzar-se. Al capdavall, estem parlant d'una prioritat: el manteniment de l'edifici on vius.

En segon lloc, cal obtenir l'esborrany de la ITE abans de la signatura, per tant, ens referim al moment previ a l'entrada del document de la Generalitat per debatre les conclusions de la inspecció entre: el tècnic que l'ha realitzat, la propietat y l'Administrador de Finques. Arràn de les deficiències detectades (si n'hi ha) hauràn d'estudiar-se les prioritats d'actuació. Així mateix, s'ha de contemplar dues dimensions més: la disponibilitat econòmica i temporal de la propietat o de la Comunitat de Propietaris.

Amb aquestes dues etapes, menys simples del que semblaria, i per les que, insistim, cal una interlocució franca entre les parts,  

5. Com conclou la ITE?

Amb la complimentació i signatura del tècnic/a que avalua l'edifici.

Gràcies a això obtenim el Certificat d'Aptitud de l'edifici aquí pots accedir a realitzar els tràmits. Aquest document l'emet el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Ho fa quan s'hagi presentat  l'informe de la inspecció tècnica de l’edifici (codi informe juntament amb la petició d’emissió del "certificat d’aptitud de l’edifici", i quan s'hagi fet la seva revisió administrativa.

La notificació del certificat d'aptitud s'envia per correu certificat a la direcció indicada a la sol·licitud a efectes de notificació.

6. És sancionable no realitzar la ITE?

I tant, tal com hem dit en altres posts una obligació legal sense sancions efectives... No és tal obligació.

Part 2: Informació adicional  

7. Segons el Decret 67/2015, quins són els terminis per passar les revisions en funció de la data de construcció de l'edifici on vius/o tens algun departament?

 Hem de distingir entre si estem parlant d'un edifici plurifamaliar o d'un unifamiliar.

Pel que fa als edificis plurifamiliars:

Termini per passar la inspecció de la ITE segons data de construcció:

Edificis acabats entre els anys 1951 i 1960:

Fins al 31 de desembre de 2015 (prescrit)

Edificis acabats entre els anys 1961 i 1971:

Fins al 31 de desembre de 2016 (prescrit)

Edificis acabats a partir de 1971:

Quan compleixi 45 anys. (vigent)

Per edificis unifamiliars:

Anteriors a l'any 1900:

Fins al 31 de desembre de 2016 (prescrit)

Entre els anys 1901 i 1930:

Fins al 31 de desembre de 2017 (prescrit)

Entre els anys 1931 i 1950:

Fins al 31 de desembre de 2018 (prescrito)

Entre els anys 1951 i 1960:

Fins al 31 de desembre de 2019 (prescrit)

Entre els anys 1961 i 1975:

Fins al 31 de desembre de 2020 (vigent el temps no corre)

A partir de 1975:

Quan compleixi 45 anys (vigent)

8  A més de poder solicitar la ITE presencialment ¿Es pot per Internet?

Sí, vegeu el link següent: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Inspeccio_tecnica_edificis_ITE_?category=747fd95a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge

9. Està el col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la meva disposició per demanar qualsevol informació?

Sí a més del web d'Habitatge amb les preguntes freqüents contestades (aquí hem respost la majoria) pots contactar amb el Col·legi. Per qualsevol dubte clica aquest link.

10. Com puc saber si el meu edifici -o qualsevol- ha superat la ITE?

Especificant les dades de l'edifici que busquem. A continuació posem els dos links per aconseguir-ho: 

Pots realitzar la consulta per mitjà de la bústia de contacte. Al web: habitatge.gencat.catagenciahabitatge.gencat.cat

En ella, utilitza el link directe a la bústia: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=%20651&set-locale=ca_ES

Tenir respostes  tant de l'Administració com dels professionals del sector és clau. 

Contacta amb el nostre expert associat José Gaspar: jgaspar@triarqstudio.com