10 Preguntes freqüents sobre ascensors

21 | 10 | 2019

 Els ascensors són mitjans de transport verticals de persones o objectes.

Segurament alguna vegada has pensat: "que útil és tenir ascensor a casa". Agraïm comptar amb un en portar  la compra, un cotxet de bebè o tenir diversitat funcional.  

"Tenim un parc d'habitatges envellit". Aquest diagnòstic és comú al nostre sector: Espanya té un parc d'habitatge amb una mitjana de 44 anys com va reflectir Idealista. Aquesta realitat conviu amb ser líder mundial en ascensors per persona com recorda Eninter.

 Deu coses que sempre has desitjat saber sobre ascensors:

1. Quins tipus existeixen?

Dos: l'electromecànic i l'hidràulic. Els electromecànics són impulsats per electricitat estan composts per una cabina i els contrapesos tot això impulsat per un motor. Els hidràulics funcionen amb una bomba acoblada a un motor elèctric. La pujada de la cabina s'aconsegueix injectant oli a través de vàlvules, que en permeten regular la velocitat.  

2.Quina informació ha de ser visible dins d'ells?

Tota la de contacte de l'empresa de manteniment, regles d'ús de l'ascensor, el màxim de persones i pes que tolera, finalment, el número de registre d'Aparells Elevadors que és únic per a cada aparell: conèixer el RAE és imprescindible per a tramitar qualsevol documentació de l'elevador. 

3. Cada quant ha de passar revisions rutinàries i inspeccions periòdiques un ascensor? 

Hem de distingir entre revisions rutinàries i inspeccions periòdiques.

Segons l'ordre EMO 254/2013 del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (desenvolupa l'RD 88/2013), Les primeres han de ser realitzades per l'empresa autoritzada i homologada per l'Administració mensualment en edificis plurifamiliars.    

Pel que fa a les segones són també obligatòries però canvien els seus terminis segons el tipus d'edifici vegem:

 En edificis d'ús industrial i en els de pública concurrència: cada 2 anys.

 En edificis de més de vint habitatges, o amb més de quatre plantes servides: cada 4 anys.

 En edificis no inclosos en els casos anteriors: cada 6 anys.

No es sobrer recordar que La Comunitat de Propietaris ha de tenir contractat un servei de manteniment amb la mateixa empresa.

4. Quin és el temps màxim que pot trigar la empresa a fer una reparació?

24 Hores en què l'empresa conservadora ha d'enviar al tècnic homologat de manteniment per a identificar i reparar la disfunció.  

5. Pot ser "indefinit" el contracte de manteniment de l'elevador?

No mai. Així, el Suprem acaba de dictar una sentència que estableix que els contractes de manteniment no poden excedir els tres anys de durada. 

6. Han d'il·luminar-se els replans de cada pis?  

Sí, és obligatori garantir llum natural o artificial a tots.

7. Pot quedar un ascensor "fora de servei"?

Sí, sempre que la empresa responsable del manteniment detecti risc d'accident imminent o documenti incidències greus o molt greus (totes dues situacions han de ser esmenades en 6 mesos). 

8. Què és el que mai has de fer en un elevador?: 

Cap imprudència: saltar-hi a dins, carregar-lo massa, tirar objectes pel buit del fossat, permetre a nens viatjar-hi o fumar. De totes maneres sí que alguna cosa va malament, tenim un post per a tu:  6 consells per no quedar tancats a l'ascensor.  A més instal·lar telèfons d'emergència és obligatori en blocs d'habitatges, oficines i edificis públics de tota índole.  

9. Quina majoria es necessita per a instal·lar un ascensor en la meva comunitat? Deu el veí del baix sufragar la instal·lació de l'ascensor?

Anem a pams: la majoria de veïns que han de votar a favor d'instal·lar l'elevador ha de ser de 3/5 parts (60%) de  propietaris. Això sí, la majoria d'aprovació baixa a ser simple (50,1%)  en cas de residir a la comunitat persones majors de 70 anys o diversos funcionals. 

Als baixos no es necessita l'elevador per a arribar a casa. D'aquí el dubte de sí els residents en aquest pis han de pagar per ell  No obstant això, ha de ser sufragat per tota la comunitat. Aquí ve  la part en la qual cal ser exactes: les despeses de caràcter ordinari no han de ser afrontades pels veïns del baix. No obstant això, segons el Tribunal Suprem la instal·lació i les despeses extraordinàries sí que han de ser costejats per tots els propietaris.  

10. Han de ser els ascensors accessibles per a diversos funcionals?

Sí: la consciència social continua augmentant. A continuació resumim com aconseguir una major accessibilitat: 

1. Les mesures mínimes perquè una persona en cadira de rodes i un acompanyant de constitució mitjana càpiguen en ell són d'1 metre d'amplària per 1'25 metres de profunditat (després el confort per a girar dependrà de la grandària de la cadira). 

2. Els botons han de ser de 2,2*2,2 cm. i de simple activació també han d'estar a més de 40 cm. de qualsevol racó. També han d'estar senyalitzats amb números àrabs i Braille, sense oblidar, que el polsador d'alarma ha d'estar senyalitzat amb una campana.

Vols saber més sobre accessibilitat? Agraïm a CasaGnial que ens hagi autoritzat a incorporar el seu link per a enriquir la nostra informació      .

A Feliu sabem que encara hi ha massa comunitats sense ascensor, per aquest motiu, fomentem la seva instal·lació en aquelles en què sigui viable.