11 Preguntes freqüents sobre la revisió i inspecció del gas

16 | 11 | 20
| Consells per tu

1. Com evitar una intoxicació causada per monòxid de carboni?

De l'octubre al març usem calefaccions i forns més habitualment. Aquests aparells poden intoxicar-te amb monòxid de carboni que no té: ni olor, ni gust ni color. Com podem evitar-ho?

1.1. Amb revisions exhaustives i periòdiques de part d'un tècnic

1.2. Amb una bona ventilació perquè l'oxigen sigui sempre majoritari sobre el monòxid

1.3. Amb un detector de monòxid de carboni amb piles de reserva (assegura't de canviar-les regularment) 

1.4. Evitant posar estufes velles en dormitoris o espais petits

1.5. No cobrint la part inferior de forns de gas

Per a més informació:

Consulta aquest link de la Junta de Castella i Lleó o aquest del Centre pel Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units    

2. En què es diferencien revisió i inspecció?

Recollim la descripció d'Endesa: 

"Les inspeccions són per a les instal·lacions generals del gas (el comptador, les canonades, les claus i gomes...). Mentre que les revisions són especifiques per a: calderes, termos elèctrics i escalfadors d'aigua."

3. Són obligatòries inspeccions i revisions?

Sí, ho són, fes-les per la teva pròpia seguretat -i la de la comunitat de propietaris-. Al capdavall en cas que l'edifici exploti ningú ho explicarà. Ara bé, si és porten les inspeccions de la caldera al día això no passarà. 

4. Cada quant temps s'han de realitzar inspecció i revisió del gas?

Un tècnic ha de revisar la caldera cada dos anys i fer la inspecció completa de la instal·lació cada cinc

5. Quina és la regulació d'inspeccions i revisions?

Qualsevol obligació legal ha d'estar publicada perquè la puguis conèixer. A partir de la publicació, no es pot al·legar el desconeixement de la legislació per a no complir-la.  En el cas que ens ocupa la legislació corresponent és el Reglament d'Inspeccions Tèrmiques d'Edificis actualitzat aquest 2020

6. Tenen cost les inspeccions/revisions del gas?

Sí, sempre. Aquest es paga sempre via la factura del gas mai "en mà" al tècnic. La suma es divideix en dos conceptes: 1. Les despeses de gestió de la distribuïdora que són fixos 15.49€ i cal pagar-los sempre. 2. La inspecció en si mateixa: a Catalunya  aquest segon cost serà de 41,75 €. Per tant, actualment el cost total de tot a Catalunya són: 57,24€.

7. Com ha de comunicar-se la realització d'inspeccions de gas?

L'empresa distribuïdora és la responsable de fer-ho. Ella ha d'avisar al consumidor de que li toca passar la inspecció tres mesos abans de realitzar-la. Si el client/a no notifica que prefereix fer-ho amb una empresa independent, la distribuïdora enviarà una comunicació proposant una cita, almenys, cinc dies abans de la visita del tècnic. D'aquesta forma, tens la possibilitat de canviar de companyia revisora amb cert marge si t'és impossible atendre el revisor.

Cal subratllar que encara que l'empresa distribuïdora és qui ha de fer la inspecció (o una tercera companyia escollida per l'usuari/ària amb aquesta finalitat) els responsables últims de la inspecció són el propietari i la comunitat de propietaris de no fer-la hi ha sancions.         

8. Qui està facultat per a dur a terme inspeccions i revisions del gas?

Un tècnic homologat la identificació del qual ha d'estar sempre visible. Alerta, hi ha falsos tècnics que amb l'excusa d'executar una actuació cometen delictes. 

9. Quin és el procés que se segueix en cas de detectar-se anomalies?

No totes les inspeccions/revisions surten correctes. En cas que no superis la inspecció/revisió hauràs de posar-te en contacte amb un instal·lador o empresa autoritzada/SAT perquè repari les anomalies detectades. 

10. Com es deixa constància que les anomalies s'han reparat?

El tècnic que solucioni les anomalies haurà d'emplenar el Justificant de Correcció de  Anomalies (JCA), on deixarà constància de l'esmena del problema.

Una vegada emplenat, el tècnic haurà de remetre el document a través de la Plataforma per a instal·ladors de la web de la instal·ladora on deixarà constància que ha estat arreglat el problema. És imprescindible que arribi el Justificant de Correcció d'anomalies de no ser així la subministradora no es dóna per assabentada.

11. Pot interrompre's el subministrament de gas en cas que les anomalies persisteixin?

Sí, per estar segurs que no és tallarà el subministre el tècnic ha de comunicar l'esmena de les anomalies detectades a l'empresa subministradora.

Amb tota aquesta informació podràs tenir una instal·lació de gas segura. Altrament a Feliu sempre som a la teva disposició, a més les organitzacions de protecció del consumidor si tens dubtes sobre alguna irregularitat. Un món transparent és millor per a consumidors i empreses i des de Finques Feliu treballem per a garantir la teva tranquil·litat.

T’ha agradat aquest article? Comparteix-lo amb qui més apreciïs!