Aluminosi: què es? i com solucionar-la?

08 | 03 | 21
| Consells per tu
  • Aluminosi.

1. Introducció: la importància de les actuacions preventives

L'octubre de 2020 aprenguérem sobre la "Síndrome de l'edifici malalt (SEM)" llavors advertíem: "una construcció amb SEM no té cap patologia estructural qui emmalalteix són als habitants de l'edifici. És, per tant, equívoc parlar d'"edifici malalt".

En canvi en aquest escrit si tractem una patologia constructiva: l'aluminosi. A propòsit d'ella hi ha dues notícies una dolenta i una bona.  La dolenta és que encara és un problema present a Barcelona. La bona és, que, avui en dia, un/a arquitecte/a pot posar fi a la patologia que analitzem. A més de dur a terme actuacions preventives regulars de manteniment de l'edifici que oferim a Feliu.   

2.  A què ens enfrontem quan parlem d'Aluminosi?

Vegem, el ciment aluminós s'empra per a la fabricació de cairats prefabricats per a forjats que tindran entre ells casetones alleujants de ceràmica i més endavant de formigó.
L'Aluminosi es manifesta quan la seva acció causa la pèrdua en els cairats de propietats del formigó fent-lo menys resistent i més porós. Aquesta degradació del formigó fa perillar l'estabilitat de l'edifici.


3. Quin context històric va fer comú aquesta patologia a Espanya?

A la postguerra,  el país estava devastat, en conseqüència,  es necessitava  una ràpida i barata reconstrucció. Aquesta urgència va empènyer a emprar el ciment aluminós. Aquest material, a causa del seu ràpid enduriment, permetia aconseguir de pressa  l'anhelada reconstrucció.

Als anys seixanta, l'Espanya del "desarollismo", del  "baby boom" i de la "migració massiva" -des del camp a la ciutat- va tornar, tot just vint anys més tard,  a exigir accelerar l'aixecament d'habitatge de nova construcció. Encara que les bondats del material es coneixien és interessant assenyalar que ja al principi de la seva utilització alguns arquitectes desconfiaven del ciment aluminós.

4. Estat de la qüestió 

Entre finals dels anys quaranta i principis dels setanta, ens trobem amb un parc d'habitatges els forjats del qual estan constituïts per cairats prefabricats de ciment aluminós. Això no era un perill immediat, però, amb el pas del temps, era un risc massa alt. Afortunadament, com dèiem al principi es pot i s'ha de solucionar.

Així, la clau radica en el bon manteniment dels cairats i en absència de filtracions, en cas de complir-se tot això, l'estructura no entra en fase crítica.

5. Quins són els factors de risc que poden accelerar l'Aluminosi?

- Una temperatura ambiental superior a 25 graus.

- L'existència d'humitat en l'ambient o propera al ciment aluminós.

- El tant per cent de ciment aluminós qué conté el formigó.

Font: Arquitectura Legal. De fet, el post citat: "¿Cómo puedo saber si mi piso tiene Aluminosis?" És un excels complement al nostre. 

6. Actuacions davant la degradació causada per l'Aluminosi

-    Diagnòstic: hem d'assegurar-nos que efectivament estem davant un procés aluminós.  En aquest cas, extreure una mostra d'un fragment del cairat danyat, a poder ser d'una grandària similar a: 10 x 4 x 2 cm. i portar-lo  a un laboratori homologat que emetrà un informe sobre aquest tema. No costarà més d'uns 50 €, més el cost de l'extracció de la mostra i la seva gestió. 
-    Elaboració del projecte per a evitar-la: implica quantificar i estudiar l'operació a realitzar en tota l'edificació mitjançant un aixecament de plans, un càlcul i un mesurament de l'obra a realitzar. 
-    Rehabilitació: s'ha d'emprar un sistema de semiviguetes metàl·liques extensibles que s'adapten a les existents que estàn deteriorades, s'emplena l'espai entre elles i llavors queda efectuada una substitució funcional sense haver hagut de tocar els forjats danyats i amb unes molèsties mínimes per als usuaris.

 
7. Conclusions

1.  Emprar cairats de ciment aluminós no sempre comporta un procés de Aluminosis o deterioració estructural.  

2. La solució en cas d'Aluminosi severa no és complicada encara que té un cost i ocasiona  certes molèsties.

3.  La Llei d'Edificació del 2006 que estableix el Codi Tècnic d'Edificació pensem que ha solucionat les causes que originaven l'Aluminosi.

A Feliu volem un parc d'habitatge sa a tots els barris. Per aconseguir-ho cal incentivar la cultura de la prevenció i la rehabilitació. Ara, aprofitant els diners europeus, és l'ocasió perfecta: al capdavall, rehabilitar és la millor vacuna contra problemes estructurals. 

Comparteix aquest article: posaràs el teu granet de sorra en l'erradicació d'aquesta patalogia constructiva.