Com canviar la titularitat d’un subministre? Com donar-lo d’alta o baixa?

15 | 02 | 18
| Consells per tu

A continuació posem pas a pas com es fa un canvi de titularitat d’electricitat, gas o llum i com es fa una alta/baixa.

1. Qui ha de fer el canvi de titularitat?

És important dir que per assegurar l’èxit del canvi aquest l’ha de dur a terme el futur titular del subministre.

2. Perquè ha d’assegurar-se de la titularitat efectiva del subministre (que estigui donat d’alta)?

Ras i curt: sí no hi ha titular no hi ha accés a la xarxa de subministraments. A més així, evita confusions, possibles suplantacions d’identitat i altres disgustos.

En cas que en el moment de contactar amb l’empresa subministradora el subministre figuri de baixa després de donar les seves dades (que més endavant expliquem li donaran l’opció de comprar o llogar el comptador. Li recomanem llogar, costa al voltant de 75€, mentre que comprar un comptador costa al voltant de 200€. Sí,per contra, vol donar de baixa un punt de subministrament sempre hi ha en la trucada una opció per fer-ho. En ella ha de donar les seves dades com a sol·licitant de baixa i mantenir-se ferm fins que li llegeixin les condicions legals de baixa per donar consentiment exprés.

3. Té algún cost un canvi de titularitat?

No, per se no en té cap. Altra cosa és que en el moment de fer la gestió pot haver-hi algun deute anterior.

4. Perquè es pot haver de fer o voler canviar la titularitat d’un subministre?

Primer, per una variació de règim de propietat del producte immobiliari, és a dir, una nova compra o lloguer. Segon, per mort del titular, en aquest cas, un familiar del traspassat ha de decidir entre canviar la titularitat o donar de baixa el subministre i, finalment, a causa del divorci: qui es quedi amb la vivenda ha de posar tots els subministres a nom seu.

5. Quins documents/dades necessita per fer el canvi de subministre per telèfon?

Primer: els documents identificatius del titular que figura en el moment d’iniciar el canvi. És a dir, el DNI/passaport per persones físiques o el CIF sí és empresa.

Segon: el document identificatiu del futur titular sigui DNI/passaport per persona física o CIF per empreses.

Tercer: el número de contracte que l’empresa assigna al subministre i la direcció del punt de subministre o bé el codi de referència de la factura. En aquest sentit, és capital subratllar que, en cas que l’empresa d’electricitat o gas no pugui verificar un contracte o un punt de subministre la forma més segura de que ho pugui fer és facilitar el: Codi universal punt de subministre (CUPS de 20 a 22 xifres) que apareix a les factures i que és com un DNI de la instal·lació elèctrica o del gas .

Quart: La lectura del comptador del punt de subministre. Així s’assegura que no es pari el canvi de titularitat

Cinquè: En cas que sigui un canvi de llum i hagin passat 20 anys de la instal·lació del comptador l’empresa li sol·licitarà el Butlletí d’instal·lacions elèctriques. Atenció, aquest és un document que s’ha d’encarregar a un instal·lador certificat prèviament a trucar (o bé quan li diuen la seva instal·lació necessita butlletí). Haurà de facilitar-se el DNI i nom d’aquest instal·lador que figuren al mateix document.

Sisè: El compte corrent amb IBAN on es domiciliaran els pagaments del futur titular. Val la pena repetir tot el compte per verificar-lo. En aquest punt, poden advertir-li que hi ha alguna factura pendent i exigir-li la satisfacció immediata del deute (o bé via compte o bé amb targeta).

6. Com assegurar-se que un canvi de titularitat té validesa legal?

Per tal que la gestió tingui validesa legal la persona que l’atengui està obligada a llegir-li els textos legals perquè es doni conformitat expressa al canvi. A continuació un exemple de trucada i acceptació d’un canvi de titular: “vostè senyor/a tal, amb DNI tal ha Realitzat un canvi de titularitat de gas el dia X, a l’Hora X, hi està d’acord?” vostè ha d’escoltar amb atenció per si hi ha error i si és correcte dir “d’acord”.

*Alguna companyia pot demanar rebre per mail aquests documents adjunts escanejats: 1. els DNI’s del titular antic i el nou, 2. el contracte d’arrendament del punt de subministre, 3. el butlletí i 4. el compte corrent.

A continuació per fer encara més fàcil la gestió li donem els números de les principals subministradores:

Endesa (gas, llum): 800-76-09-09

Gas Natural (gas, llum): 900-100-251 i/o 900-100-502

Iberdrola (gas, llum): 900-235-235

Aigües de Barcelona (aigua): 900-710-710

Sorea (aigua fora de Barcelona): 902-250-070

Sí el procés falla vostè sempre pot exigir que li diguin on és el punt d’atenció al client de la subministradora.

El proper 17 de febrer és el día Internacional contra la Pobresa Energètica. No volem acabar l’article sense fer referència a aquest problema que afecta entre 4,5 i 5 milions de ciutadans a Espanya. Aquesta realitat es deriva del fet de no poder fer front a les factures de subministres i causa malalties respiratòries o cardiovasculars. Amb voluntat informativa: L’Administració (i les subministradores) té plans preparats per pal·liar-ho