Com preparar la teva propietat davant inundacions?

14 | 10 | 2019

Tardor: estació de precipitacions i inundacions

A Espanya hi ha 700.000 persones que resideixen en zones inundables. En aquest text et preparem per afrontar aquest risc. Ho farem amb preguntes sobre assegurances i recomanacions tant per a prevenir el seu impacte, com per intentar evitar la devastació d'una riuada.

Preguntes sobre assegurances: 

1. Com pots pal·liar les conseqüències econòmiques d'una inundació abans que passi? 

Assegura't que tens una pòlissa d'assegurances actualitzada i que en ella estiguin coberts els danys per excessos de pluviometria, les filtracions de terrasses, de terrats, teulada o façanes.  

2. Quina és la quantitat de pluja a partir de la qual les asseguradores cobreixen els danys que es puguin ocasionar?

40L per m2. i per hora. 

3. Quina legislació regula la contractació d'assegurances a Espanya? 

La Llei 50/1980.

4. Hi ha algun organisme públic que protegeixi davant fenòmens extrems?

Sí, el Consorci de Compensació d'Assegurances i inclou les precipitacions torrencials.

5. Quins registres de precipitació usen les asseguradores?

 Els de la Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET).

Com avaluar, prevenir i actuar el risc d'inundació del teu habitatge?:

Aquí introduirem la eina que vertebra el article: la "Guia per a la reducció de la vulnerabilitat dels edificis enfront de les inundacions" del Ministeri d'Economia, Indústria i Medi ambient (2017). 

1. Coneix bé en quina mena de terreny està assentada la teva casa: no és el mateix un porós llit d'un antic riu amb sòl argilós, molt perillós, que un de més sòlid i allunyat de rambles. Cal assenyalar que encara que mai podrem controlar la naturalesa però objectivament no tots els llocs tenen la mateixa perillositat. D'altra banda, la  situació geogràfica de l'habitatge també és primordial. En aquest aspecte és importantíssim formular-se i formular als tècnics preguntes com les següents: 

1.1 El teu habitatge es troba en la costa o al costat d'un riu?Sí?

1.1.2 Està allunyada de la mar o pròxima a ell?

1.1.3 El nostre habitatge està en el interior? Sí?

1.1.4 Prop de talussos de muntanya en un terreny àrid (sense massa boscosa i nul·la canalització)?

Una resposta afirmativa als factors 1.1.2 i 1.1.4 dispara el risc de inundació de la propietat. En cas de tenir els mitjans, aconsellem construir algun tipus de mur -amb permís municipal- circumdant la nostra llar per a aïllar-nos del curs de l'aigua descontrolat en cas que caigui molta aigua serà efectiu. Sobre aquest punt, creiem interessant que llegeixis en la Guia  "els factors que determinen sí un edifici està en una zona inundable" (pàgines 23 a 26).  

2. En quina mena d'habitatge vius? 

En una casa aïllada en una urbanització o en un bloc de pisos a la ciutat: has de tenir molt ben identificades les vies de sortida de la casa. Atenció en cas de risc truca al telèfon d'emergències de la teva ciutat o als bombers.  

3. Tingues en compte en quin pis vius: els baixos i els àtics són més susceptibles d'acabar inundats.

Com evitar les conseqüències més greus d'una inundació a casa?:

1. Inspecciona des de fora primer, i des de l'interior després, possibles vulnerabilitats de casa fixa't en aspectes clau com: 

Neteja les fulles seques acumulades en els embornals de jardins o terrasses perquè aquests absorbeixin el màxim d'aigua.

Tapa les esquerdes

Reforça/apuntala portes i finestres

Tapa/repara les escletxes que puguin haver-hi als costats de portes (tapa l'espai entre llindar i porta) i finestres 

Tanca les finestres, reforçar els cristalls i baixar persianes

Repara les juntes de la terrassa com explicavem a l'agost.

Presta especial atenció a: trasters, soterranis i garatges

Detectar i acabar amb les goteres/filtracions en qualsevol lloc.

L'ideal seria reparar aquests vuit punts abans de la inundació. Al marge de "l'ideal" en la pàgina 30 de la guia hi ha un esquema a retenir:  per on entra l'aigua + quina pot danyar= diagnòstic actual--> cerca de solucions.

2. Fes un inventari dels objectes de valor i mascotes que hi ha en la teva propietat: ajuda a reflexionar sobre què cal protegir costi el que costi de l'aigua (els documents de paper, per exemple, es deterioren amb rapidesa en contacte amb l'aigua).  

3. Revisa la instal·lació elèctrica: assenyalar que a nivell residencial ha de passar una inspecció cada 5 anys, mentre que si parlem d'un local comercial el termini d'inspecció és menor: de 3 a 5 anys. El circuit elèctric és una possible vulnerabilitat quan plou cal tenir-lo a punt.   

4. Evita que l'aigua toqui els cables i altres aparells elèctrics: les preses de corrent GFCI, en percebre una baixada de tensió, es desconnecten del flux automàticament i impedeixen l'electrocució. En cas de tempesta extremadament forta i elèctrica desconnecta el quadre elèctric perquè es quedin sense alimentació tots els electrodomèstics sense excepció. Aïlla els cables de l'aigua amb entroncaments i cobertures impermeables. 

5. Encarrega la revisió dels elements estructurals, per exemple: fonaments, pilars, façanes, revestiments etc.

6. Eleva els electrodomèstics amb repises: en pàgines sud-americanes que preparen per a huracans hem llegit aquesta recomanació no sempre realitzable a Espanya. No està de més pensar en solucions constructives semblants i, a utilitzar els calaixos alts per al que hem de resguardar. A Espanya els fenòmens de pluja podran ser molt violents (com els 300 litres/m2 a Alacant) però no hi haurà pluja sobre un punt concèntric durant tres díes com fan els huracans.   

Finalment, per a ajudar-te encara més, classifiquem les actuacions concretes que es poden dur a terme enfront d'una inundació de menor a major gravetat (pàgina 34) :

1. Evitar: impedir que l'aigua envolti a l'edifici.

Resistir: preservar l'interior de l'edifici.

3 Tolerar: deixar entrar l'aigua en l'edifici però protegint adequadament els objectes o éssers vius en ell.

4 Retirar-se: a vegades pot ser tan gran la inundació que cap de les mesures anteriors sigui efectiva. És aquí que hem de tenir present quines són les sortides de l'edifici.

La guia aborda els quatre aspectes de la pàgina 34 a la 46 i, també és útil llegir sobre com mitigar els danys entre les pàgines 46 i 53. No creiem a reproduir continguts sense límit: qui ens llegeix és intel·ligent. De totes maneres amb el nostre treball i, les fonts externes, t'hem preparat per a afrontar una devastadora inundació