El topall del gas: mecanisme per finançar la producció d'energia

19 | 12 | 22
| Consells per tu
  • Gas

Des del passat 15 de juny de 2022, està en vigor l'anomenat "topall del gas". Aquesta és una normativa estatal que es traduirà en un augment variable del preu les factures d’electricitat.

El Reial Decret 10/2022 de 13 de maig aquí pots accedir-hi marca l'aplicació del referit topall. Aquesta mesura suposarà un increment variable a la factura del gas que l'estat utilitzarà per compensar el sobrecost de la producció tèrmica.

A la imatge que il·lustra aquesta noticia podeu veure destacats en groc els dos conceptes corresponents al topall.

El Reial Decret 10/2022 estableix diferents dates a retenir:

  • Per tots els contractes amb preu indexat de l’energia o aquells pertanyents al mercat regulat (PVPC) El recàrrec està activat des del 15/06/22 
  • Per als contractes a preu fix ja vigents des del 26/04/2022 s'activa el mecanisme tan bon punt es renovi el mateix
  • Per nous contractes, s’activa en tots els casos a partir del 26/04/2022
  • En principi el mecanisme estarà vigent, fins el 31 de maig de 2023

Des de Finques Feliu posem a la seva disposició un estudi sobre el seu consum individual o el de la Comunitat de Propietaris on viu. A partir d'aquí podrem aconsellar-lo sobre la companyia que més el beneficia.

Per saber el càrrec associat o més informació sobre aquest impost es pot posar en contacte amb el seu Administrador.