Entrevista amb Albert Bergadà, enginyer industrial especialitzat en eficiència energètica de l'empresa Movinhood

07 | 03 | 22
| Marca Feliu
  • Albert Bergada

Fa només dues setmanes a Finques Feliu explicàvem a la nostra comunitat mesures barates i efectives contra el canvi climàtic a casa.

Avui, entrevistem a Albert Bergada enginyer industrial especialitzat en eficiència energètica i sostenibilitat que va prendre part al recent webinar: "Energia solar estalvi i sostenibilitat a casa teva" organitzat per Finques Feliu al que pots accedir aquí.

El senyor Bergada està vinculat a l'empresa Movinhood partner de Finques Feliu.

1. Finques Feliu (en endavant FF):  Què és l'energia elèctrica renovable? És una solució a l’alt preu de l’energia?

Albert Bergada (en endavant AB): La producció d’energia renovable neix a partir de fonts inesgotables d’energia les principals com són l’aire, el sol i l’aigua d'aquests tres elements sorgeixen: l’energia eòlica, la fotovoltaica i la hidràulica.

A mig termini, seran la solució a l’alt preu de l’energia que tant ens preocupa a tots perquè ens faran dependre menys d’altres tecnologies i matèria primera, com el gas, que ara mateix encareix moltíssim el preu de l’energia elèctrica.

2. FF: La generació d’energia elèctrica amb una instal·lació de plaques solars per aconseguir l'autoconsum, quin cost té ara mateix? Hi ha ajudes econòmiques per instal·lar energies renovables?

AB: Els costos han baixat molt els últims anys.

Per una casa unifamiliar, els costos poden estar entre els 4.000€ i els 6.000€, per una instal·lació tipus de 2kW nominals. Amb aquesta instal·lació es pot generar més de la meitat de l’energia que necessita la casa per funcionar.

Per una comunitat de propietaris, és difícil donar un rati, ja que hi ha vàries variables que poden fer variar el preu, però la inversió per veí pot estar entre els 1.500€ i els 3.000€. En aquest cas, la instal·lació pot generar entre un 15% i un 30% de l’energia necessària per a cada habitatge i fins a un 50% pels serveis comuns de l’edifici.

Actualment, hi ha ajudes molt importants per instal·lar energies renovables, tant des de la Generalitat de Catalunya com dels diferents Ajuntaments.

3. FF: Quin podria ser el període d’amortització d’una instal·lació d’aquests tipus?

AB: Donats els baixos costos de la instal·lació i els elevadíssims preus de l’energia actuals, el període d’amortització d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum està entre els 3 i els 5 anys, ara mateix.

Si a sobre podem aplicar alguna subvenció/ajuda, l’amortització baixa dels 3 anys.

4. FF: Hi ha facilitats administratives perquè les comunitats de propietaris puguin apostar per les renovables?

AB: Sí, cada vegada l’administració facilita més els tràmits.

Pregunta 5. FF: Quin és el camí per donar llum verda a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en una comunitat?

AB: En primer lloc, cal fer un estudi de viabilitat, analitzant l’espai disponible en coberta, consums elèctrics de l’edifici (veïns i escala) i quotes d’IBI que paguen els propietaris, si volem demanar ajudes al respecte.

Un cop es té aquest estudi de viabilitat, que incorporarà un pressupost, si la comunitat decideix tirar-ho endavant, la instal·lació pot ser estar executada en setmanes.

Després de l’execució, caldrà fer tràmits de legalització de la instal·lació així com acords amb les companyies comercialitzadores.

Tot això ho vehicula l’administrador de la finca, que està assessorat per empreses especialistes com MOVINHOOD.

 FF: Quin cost té realitzar l’estudi de viabilitat pertinent?

AB: L’estudi no té cap cost per un particular o una comunitat de propietaris.

FF: A que es dedica exactament MOVINHOOD?

AB: Des de MOVINHOOD assessorem particulars, comunitats de propietaris i empreses en matèria de sostenibilitat i energia.

Analitzem i optimitzem la facturació elèctrica i de gas dels nostres clients, duem a terme estudis d’eficiència energètica, assessorem i gestionem la instal·lació de plaques solars i oferim algun altre producte sostenible.

Ara mateix, tenim un acord amb FINQUES FELIU per assessorar a totes les seves comunitats en tots aquests aspectes, que creiem que pot donar molt bons fruits.

 8 FF: Quina valoració feu del webinar que vàreu fer conjuntament amb FINQUES FELIU i ADYMUS.

El webinar va cridar l’atenció de molta gent i hi ha hagut molt interès al respecte. Crec que entre tots vàrem posar una mica de llum a l’estat actual del mercat elèctric i què podem fer pe no dependre tant d’ell, essent també més sostenibles. I crec que va quedar clar que és més senzill del que molta gent creu.

9. FF: Expliqui, de forma resumida, les principals novetats s’han produït al Llibre cinquè del dret català amb relació a la instal·lació de renovables?

El Reial Decret 28/2021 ha legislat la modificació dels Art. 553-25, 553-26, 553-30, 553-42, 553-43 i 553-44 del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

Bàsicament, s’ha buscat simplificar tot el tema normatiu actual per fomentar i facilitar els acords a les comunitats de propietaris per poder instal·lar infraestructures encaminades a buscar més eficiència energètica i sostenibilitat dels edificis.

Aquesta modificació busca regular uns quòrums legals per sota de les majories qualificades, per tant passant de les 4/5 parts (80%) a majories simples (més del 50%).

A part regula la possibilitat de poder portar instal·lacions en zones d’us privatiu comunitàries, com terrasses o cobertes d'ús privatiu d’un propietari i inclús regula que pot passar si un propietari té Instal·lacions privades en zones comunes i la comunitat posteriorment en vol fer una de comunitària.

Jo el que aconsellaria als nostres lectors, és que contactin amb el seu administrador per poder assessorar-se més concretament d’aquests canvis normatius, perquè són els professionals i especialistes a poder conduir tots aquests temes a les comunitats de propietaris.

Moltes gràcies, Albert, per la seva claredat. Segur que ara molts lectors veuen un camí més planer vers l'energia verda i competitiva.