A Finques Feliu estem d'enhorabona: descobreix-ne la raó

25 | 02 | 2019

A Finques Feliu hem aconseguit la certificació ISO 9001 que avala de manera externa i totalment independent els nostres processos interns de gestió de qualitat. 

Acabem d'obtenir la certificació de qualitat International Standaritzation Organitzation9001 (d'ara endavant ISO 9001) regida per la norma actual la de 2015. L'acrònim ISO deriva de la paraula grega “isos” que significa igual.

Què implica això per al client? L'ISO 9001 certifica mitjançant una auditoria externa totalment independent que la nostra empresa té validat el seu sistema de gestió de qualitat aplicable a tots els processos de l'organització, que en el nostre cas comprenen les àrees de Gestió de lloguers, Gestió de comunitats, Àrea immobiliària (compra-venda) i Àrea tècnica.

A Feliu treballem per i per als nostres clients, i un dels nostres objectius és la seva tranquil·litat. Mitjançant aquesta certificació posem de manifest el nostre rigor en la gestió i control intern per a transformar-lo en valor al client.

En suma, qualsevol empresa certificada amb l'ISO 9001 obté un plus de confiança que és sempre un valuós “intangible”.

És important subratllar que encara que obtenir l'ISO 9001 és un objectiu realitzat, ara comença per a nosaltres la carrera de fons de mantenir-la i reforçar el present Sistema de Qualitat.

Quins passos hem seguit per a implementar-la? 

1. Designar, per part de la direcció de l'empresa un comitè de qualitat per a veure mitjançant matrius DAFO les febleses i fortaleses de Feliu.
2. Involucrar a tot l'equip i orientar-nos a l'objectiu, clau en tot el procés.
3. Conèixer les necessitats del client en cada pas de l'atenció en la nostra empresa
4. Definir tots els processos de l'organització i canviar el necessari perquè siguin perfectament estandarizables i mesurables mitjançant KPI’s. 
5. Fer una auditoria Interna: la norma obliga a una pre-auditoria, que de fet el nostre equip ja va realitzar “motu proprio”. Tot el procés ve acompanyat de formació interna.
6. Auditar el nostre Sistema de Qualitat és deure de l'empresa certificadora.

Quant dura el procés d'obtenció de l'ISO 9001? 

El lapse de temps pot variar en funció de la situació inicial de cada empresa. En el nostre cas, va durar 8 mesos, temps inferior a la mitjana per a obtenir aquesta certificació.

Gràcies a la certificació, tant nosaltres com els nostres clients sabem millor com som i què hem de fer en el futur per a millorar.

Confiança, Positivisme i Innovació amb vista cap a un futur apassionant i prometedor. Així és Finques Feliu