Front Office: el servei que atén les incidències de les comunitats que gestionem

03 | 11 | 2015
Coneix

Finques Feliu vol donar-li un servei com més proper millor tot minimitzant els temps d’espera i guiar-lo quan s’espatlla alguna cosa del seu pis, hi ha problemes de convivència o, per exemple, no entén que ha de fer per resoldre un determinat problema. Com és el nostre deure, els professionals d’incidències l’atendran sempre de la forma el més resolutiva possible. També fan una feina fonamental: fer d’enllaç entre la seva necessitat i aquell proveïdor especialitzat que pugui solucionar la incidència. Aquest servei no és un futurible, ja és a la seva disposició des del mes de maig es llegeixen els mails (pot dirigir-se a: incidències.averies@finquesfeliu.es), s’anoten la data i l’hora de la incidència i es procedeix a resoldre els mails, així com les trucades. Tot plegat es fa controlant estrictament el temps de resolució de les incidències.

A Finques Feliu sabem que la seva satisfacció és vital ens agrada atendre com voldríem que ens atenguessin a nosaltres: és a dir, de forma acurada i respectuosa. Tot desitjant que estigui satisfet/a dels nostres diversos serveis l’animem a visitar el nostre web per tal de descobrir tots els serveis i productes immobiliaris que oferim. Des del 1940 la seva tranquil·litat és la nostra raó de ser.