La Prevenció de Riscs Laborals a les Comunitats de Propietaris 

13 | 01 | 20
| Marca Feliu

És obligatòria la Prevenció de Riscos Laborals?

Sí que ho és, tant quan la Comunitat de Propietaris (d'ara en endavant CP) contracti treballadors com quan no ho faci. La Protecció de Riscos Laborals (d'ara en endavant PRL) disminueix riscos en la CP i vela per la salut de l@s treballadors/as de la CP. Respecte a la salut existeix un punt important: tret que el/la empleat/da realitzi una feina perillosa, ningú pot obligar-lo a passar una revisió mèdica.

Què diu la legislació espanyola sobre riscos laborals?

La Constitució en el seu article 40 enuncia: “Els poders públics fomentaran una política que garanteixi la formació i readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i higiene del treball (...)”. Encara que el precepte fa referència a l'Administració Pública, no oblidis que la Constitució és un text rector per a lleis posteriors. Així, la Llei 31/1995 de "Prevenció de Riscos Laborals" va desenvolupar el marc legal. En l'article 14 de la Llei 31/1995 s'estableix que: "l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors (...) realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració d'aquesta activitat en l'empresa (..)". De la lectura es dedueix que l'obligació d'implantar la PRL concerneix a tot ocupador No s'ha d'ignorar que també obliga a qui és emplead@. Així, l'article 29 de la Llei detalla les obligacions del treballador respecte a la PRL. 

Hi ha alguna sanció per a la CP per incomplir la PRL? Sí de tres graus:

Lleus: de 40 a 2.045€

Greus: de 2.046€ a 40.985€

Molt greus: de 40.986 fins a 819.780€. A Feliu et donem accés al text de diariojurídico i IESA que enumera les principals sancions a les quals es pot enfrontar una CP.

L'article 40 de la Constitució també encomana a l'ocupador "garantir el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral," . Amb l'ajuda de @Fynkus, et recordem que les CP han de complir el "RDL 8/2019".que exigeix el control Horari de la Jornada laboral.

Com ha d'habilitar-se aquest control?

Mitjançant un registre accessible per a la inspecció i que ha de guardar-se 4 anys. La sanció per no tenir-ho elaborat o correctament emplenat va de 626 a 6.250€. .

Quant costa contractar la PRL?

Entre 200 i 300€/anuals perquè sigui rigorosa.

Per a acabar llancem un missatge de calma: amb la professionalitat de l'Administrador de Finques Col·legiat de la CP -que és obligatori contractar- i de les empreses especialitzades en PRL com a propietari no tens res a témer, a més, t'assessorarem.