Lidera el teu projecte (LTP): el sant i senya de Finques Feliu

08 | 02 | 21
| Marca Feliu
  • Persones aixecant el dit

Recentment líders empresarials enaltien les firmes amb missió. A Feliu amb "Lidera el Teu Projecte" (en endavant LTP) caminem cap a aquesta direcció amb determinació i presentant noves idees com la que anunciem avui: Lidera el Teu Projecte (LTP).

1. Introducció: Què significa contractar?

Incorporar persones requereix de l'empresari/ària i el departament de Recursos Humans sàpiguen detectar quines necessitats concretes s'han de cobrir abans de publicar l'oferta. Seguidament es fa una curosa selecció curosament segons el perfil cercat. Un cop l'escollit travessa la porta se l'acomoda perquè estigui a gust: les persones satisfetes acostumen a acomplir millor amb les seves responsabilitats. Aspirem a que Feliu sigui un indret desitjat per treballar-hi!.

Contractar no només és triar... Implica una aposta: amb cada nova persona volem sumar valor afegit. Així, entenem que, per aconseguir-ho, tots/es hem d'utilitzar la formació contínua

Quan hom fa un temps que és a l'empresa l'expressió popular "l'experiència és un grau" cobra sentit. A Feliu valorem la continuïtat dins del nostre equip. De la mateixa manera que agraïm a molts becaris la seva "mirada neta" i "gosadia": el futur és de les noves generacions. Per això, formar-les i escoltar-les és un repte que assumim amb il·lusió. 

2. L'heterogeneïtat de tasques: llavor del nostre nou projecte

El proppassat setembre de 2020 vàrem resumir els nostres serveis. Avui, volem posar en valor cada dedicació a la nostra empresa perquè totes són: importants, singulars i requereixen interacció en el si del nostre equip. A la nostra immobiliària es fan tasques de tota mena:

Resoldre incidències, fer facturació, redactar informes, realitzar reparacions, acompanyar al client durant les activitats de comercialització d'un producte immobiliari, administrar comunitats, dur a terme el manteniment d'edificis, redactar contractes escrupolosament legals, difondre informació a les xarxes socials, gestionar els recursos humans, avaluar processos, dirigir les diverses àrees o ser "Soci director".

Queda palès que són moltes feines. Per què no convertir aquesta pluralitat en quelcom que ens cohesioni encara més com a equip i ens motivi individualment? 

3. Què volem aconseguir amb la iniciativa LTP?

"Lidera el Teu Projecte" cerca engrescar-nos mitjançant la proposició activa d'una idea que millori el que Finques Feliu retorna a la societat, per exemple, anem cap a un Feliu més ecològic o optimitzem processos. 

Defensem anar més enllà de l'Enquesta Laboral tradicional. Aquesta és valuosa: permet mesurar el clima de treball, afavorir el desenvolupament de les carreres professionals i prendre decisions empresarials. Malgrat això, contestar-la pot arribar a entendre's com un tràmit.

4. Com ens assegurem que els projectes siguin una realitat i com ser-ne part?

Amb LTP busquem potenciar la creativitat col·lectiva per això es fa en grup. Cada conjunt de persones ha de completar un extens formulari on, per exemple, es pregunta quina és la finalitat a aconseguir amb el projecte que desitjarien impulsar, quins recursos econòmics i materials es necessiten per fer-lo realitat, qui forma el grup de treball o envers quin departament va adreçat. 

Enmarcat dins de Finques Feliu, creiem que impulsar un projecte propi representa un desafiament intel·lectual i pràctic que ens forja com equip i estem convençuts que això potenciarà sinergies que segurament en el dia a dia no arribarien a mostrar-se mai.

És un fet que la dedicació laboral és una activitat social de primer ordre. Cal tenir la valentia de trencar amb l'associació inconscient de "treball" amb termes com: "rutina", "avorriment" o "patiment" i, reivindicar que la feina també té un fort vincle amb: "companyonia", "satisfacció" o "descobriment".  

A Feliu tenim tres valors i els reivindiquem amb iniciatives com aquesta són: confiança, futur i positivitat.