L’Impost del Valor Afegit en reformes:  Quines condicions ha de satisfer per poder acollir-se a l’IVA reduit del 10%?

03 | 12 | 2018

L'Impost del Valor Afegit en reformes: Quines condicions ha de satisfer per poder acollir-se a l'IVA reduït del 10%?

Sabia que enlloc de pagar el 21% d'IVA pot acollir-se al reduït del 10% si compleix determinades condicions? En aquest text li expliquem quins són els requisits legals establerts per Hisenda per estalviar-se la meitat de l'IVA.

Entrem en matèria, perquè es pugui aplicar un IVA del 10% a obres de reforma del seu habitatge o eventualment a obres de la comunitat de propietaris Hisenda fixa dos requisits:

1. "Que més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.

2. L'import total de les obres ha d'excedir del 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació (sempre que aquesta s'hagi efectuat en els dos anys anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l'edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en ambdós casos el valor del sól." Link a Hisenda

A més, el destinatari de l'obra ha de ser una persona física que usi la vivenda pel seu ús particular. En cas que el pis estigui llogat també és possible aplicar l'IVA reduït si les obres les contracta el propietari.


 

A Feliu alhora que vostè estalvïi sempre som i serem al seu costat.