Part 1: Què saber sobre signar contractes?

24 | 02 | 20
| Marca Feliu

1. Haig de llegir el contracte sencer? Puc preguntar qualsevol dubte sobre ell?

Sempre has de llegir amb molta atenció tot contracte: una vegada signat comporta obligacions legals.
Evidentment has de preguntar els dubtes que et sorgeixin, recorda que tot expert té el deure d'assegurar-se que els signants han comprès el contracte. 

2. És suficient signar només la primera pàgina?

No. Totes les parts han de signar totes les pàgines. A més comprova que signes el contracte sense alteracions respecte als pactes previs.

3. Haig de quedar-me una còpia del contracte?

Sí tant llogaters com propietaris han de poder consultar-lo lliurement després de la seva signatura.

4. Què és més recomanable un contracte verbal o escrit?

Un per escrit: 'Verba volant scripta manent' (les paraules volen mentre que l'escrit roman).

5. Em poden obligar a signar contra la meva voluntat?

Mai, seria un delicte de coaccions. 

6. Qui no pot signar un contracte?

Persones: incapacitades legalment, menors d'edat,  qui no compleixi algun requisit establert en el document per al bé contractat (en el nostre cas, el lloguer, un co-inquilí sense la documentació acreditativa pertinent.

7. Han d'assistir totes les parts a la signatura? Què passa si algú no pot?

És l'adequat per a evitar malentesos. En el cas que algú no pugui assistir la signatura pot seguir endavant ja que un co-inquilí pot signar en nom d'uns altres (a més d'en el seu). En aquest sentit, com recorda advocats per a tots:  “El propietari hauria d'exigir (que el co-inquilí) acrediti documentalment que pot signar pels altres co-inquilins (...). Si no existeix document que demostri la representació, serà inquilí només el signant (i per tant aquest serà el responsable). Si hi ha diversos inquilins és molt aconsellable determinar (...) si responen a l'arrendador pel total dels deutes (responsabilitat solidària) o només per la seva quota de participació com co-inquilí (responsabilitat mancomunada). És recomanable exigir la responsabilitat solidària. “

8. Es pot signar usant mitjans electrònics?  

És legal, tot i això, les dues parts han d'estar-hi d'acord. No obstant això, Finques Feliu i Sepin Editorial ho desaconsellem. La raó és senzilla: imagina que signes el document sense coaccions...després l'altra part -que té el contracte en el seu poder- introdueix una clàusula sense el teu coneixement i signa. Una vegada consten totes dues signatures com demostres que aquesta clàusula no la coneixies per endavant?  ja has signat. Per desgràcia, la mala fe existeix.

En una setmana tractarem quins requisits et demanem per a formalitzar contractes de lloguer amb nosaltres.