Perquè conèixer la normativa de bústies en Comunitats de Propietaris?

07 | 10 | 19
| Consells per tu

Comencem amb una pregunta clau: pot ser problemàtic no rebre correu postal? Rotundament sí. No tenir bústia, que no estigui visible o una mala retolació de la mateixa  t'impedirà rebre comunicacions que arriben només per correu postal com: la carta certificada, el Burofax o qualsevol notificació administrativa. A més, és obligatori tenir una bústia individual.


 A continuació enumerem els punts principals de la normativa de bústies:


1.    Visibilitat: les bústies han d'estar en un lloc lluminós i ben ancorades a la paret o al sòl.


2.    Senyalització: la teva bústia de correus ha de senyalitzar-se amb la lletra “C” majúscula que ha d'estar situat en la zona superior esquerra.

 
3.    Distribució: ha d'haver-hi un nombre de bústies igual al d'habitatges i locals existents, a comptar d'esquerra a dreta i de dalt a baix, ordenat per escales, pisos i portes i identificats amb noms i cognoms dels residents de l'habitatge o nom del local.

 
4.    Indicacions vàlides d'adreça: referent a això, les classes de via principals són: carrers, avingudes, places, passejos, passatges i números de policia.

5.    Retolació: es pot realitzar mitjançant etiquetes autoadhesives plàstiques que siguin duradores.

6.     Col·locació: han d'estar agrupats en una zona comuna amb accés al carrer perquè el carter pugui dipositar la correspondència. Segons la norma, per a accedir a les bústies el porter només haurà de travessar una porta on estaran les bústies.


7.    Alçada: es defineix per la distància que ha d'estar la bústia més baixa i el més alt. La distància mínima entre el sòl i la primera línia de casellers ha de ser de 60 cm. i la màxima amb el bloc de bústies, respecte al sòl, 170 cm.


Aquests són els punts essencials del reglament. De no complir-los, han de dur-se a terme els canvis oportuns en la comunitat de veïns. Encara que una bústia tingui la consideració de "element comú", cada propietari tindrà un ús exclusiu del seu caseller corresponent dins del conjunt de bústies, la qual cosa converteix cada receptacle en "element privatiu". 

Convé tenir en compte també un element no menor: Com es reparteix la correspondència segons el tipus de bloc? Per a saber-ho pots consultar aquí.

Quines obligacions estableix correus per a les Comunitats de Propietaris?


1. Instal·lar bústies en les comunitats de veïns:  com hem dit al principi, tots els propietaris de la finca han de tenir-ne una, per la qual cosa la Comunitat haurà de sufragar els costos de la seva instal·lació.  

2. Sufragar la instal·lació de noves bústies: aquestes tenen la consideració d'element comú,. En canvi, quan el mal es produeixi en la bústia individual haurà de ser el propietari del mateix el que es faci càrrec de la reparació.

3. Esmenar possibles avaries que afectin el conjunt de bústies: la reparació haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris en Junta com a reparació "no urgent". En el cas de facultar-se al President per a autoritzar despeses menors, bé en Junta de Propietaris o en els estatuts de la Comunitat, sempre que la reparació no sobrepassi el límit assignat no serà necessari convocar una altra per a la seva aprovació.

Amb aquest text no perdràs mai una comunicació!. No dubtis a consultar-nos qualsevol dubte addicional.