Pots com a propietari/a penjar banderes al teu balcó o a la façana de la comunitat?

09 | 12 | 2019

Les banderes han cobrat actualitat: resolem dubtes

Les banderes es justifiquen per la seva significació. Què poden identificar?: un territori, una opció sexual o d'identitat de gènere, una ideologia, una ètnia, la vinculació amb un equip esportiu, organitzacions no governamentals o entitats transnacionals.

En moltes societats les ensenyes no són als balcons per dues raons:  1. Les idees polítiques es consideren com íntimes o 2. Els emblemes són molt presents a l'espai públic. Actualment molts ciutadans creuen necessari fer pública la identitat territorial que "senten" com a seva.

Avui tractarem quines són les condicions per penjar banderes o símbols en les finestres o façana  de l'edifici on vius. El primer a dir sobre el tema és que la Llibertat d'Expressió empara penjar banderes. Aquest dret, tanmateix, no és absolut:  "no pot atemptar contra la intimitat i la dignitat de les persones, ni enaltir el terrorisme  ni vulnerar els drets constitucionalment reconeguts" (art. 18 i 20 CE). 

L'article 541-1 del Codi Civil Català estableix que: "la propietat legalment adquirida atorga als titulars de la mateixa, el dret a utilitzar de forma plena els béns que constitueixen l'objecte, a més de gaudir-ne i disposar-ne". Ara bé, la cosa canvia quan l'edifici és dividit horitzontalment: llavors és el reglament de la comunitat el que pot restringir l'acció de penjar ensenyes. Per tant, s'ha d'estar atent a aquest.

Un altre límit a aquest Dret és que les façanes dels edificis han de ser uniformes. Permete'm donar-te un exemple de què vol dir aquest criteri: en un mateix edifici no poden conviure tendals de diferent color. La condició anterior només es pot trencar en cas de ser un local comercial: els tribunals entenen que aquests han de destacar-se per vendre. Cal afegir que d'acord amb aquesta uniformitat un propietari pot prohibir a un llogater en el contracte d'arrendament l'exhibició de símbols polítics.

A Feliu tractem l'assumpte mitjançant la convocatòria d'una Junta en la qual els/les propietaris/es han de decidir i votar si donen llum verda o, per contra, prefereixen no autoritzar penjar emblemes i o símbols de la façana del seu edifici. En definitiva, parlem d'una qüestió potencialment conflictiva on la Comunitat, ajudada per l'Administrador de Finques, ha d'arribar a un mínim comú denominador basat en el respecte i la tolerància. Cal buscar l'acord perquè hi ha dos drets enfrontats: llibertat d'expressió i uniformitat de façanes, per tant, només un compromís acabarà amb la controvèrsia. Cal afegir que en cas que en Junta la Comunitat de Propietaris aprovi -per majoria simple- restablir la uniformitat de façana  el termini per fer-ho és d'un màxim de 4 anys.

A manera de resum cal concloure que les ensenyes/símbols poden penjar-se o adherir-se però han de satisfer quatre condicions:

a) No existir una norma comunitària en contra d'aquesta acció b) No subjectar res a la façana amb pals, ganxos i cordes c)  No ser massa gran. A propòsit d'aquesta condició hem de recordar un principi liberal: "la teva llibertat acaba on comença la dels altres". d) Respectar els límits constitucionals citats al tercer paràgraf. 

Confiem que amb aquest post vegis amb més claredat aquest espinós tema.