Què saber sobre el control d'accessos a la Comunitat de propietaris?

04 | 05 | 2020

Comencem maig amb la col·laboració de Prevent, empresa especializada en control de accesos.

La imatge que ens ve al cap quan ens parlen de "Control d'Accessos", és la típica barrera de fusta amb el corresponent guàrdia ficat a la seva garita per a deixar-nos accedir a un aparcament. La veritat és que diem control d'accessos, quan estem parlant de gestió i assegurament d'accessos.

El primer que hem de saber és què és un control d'accessos. És un sistema de seguretat que permet identificar a l'usuari mitjançant: comandament, targeta, clauer, etc. i a través d'això li permet gestionar:

Qui pot accedir o a qui es denega l'accés a una zona?

Només a unes portes o a totes, o durant uns dies o solo unes hores o accés il·limitat?

Només en una direcció d'entrada o d'entrada i sortida, en una porta o en totes?

Que sigui obligatori sortir per a poder tornar a entrar.

El control d'accessos pot donar-se a qualsevol zona delimitada com ara: la piscina, gimnàs, pistes de pàdel, trasters, etc. Actualment el control d'accés en les Comunitats està fonamentalment enfocat a l'entrada i sortida de garatges, i de manera detallada a les portes per als vianants.

Què cal tenir en compte a l'hora d'implementar un sistema de control d'accessos?

 
Òbviament el primer són les característiques pròpies del recinte, cada Comunitat de Propietaris és un món, no sols arquitectònicament parlant, no hi haurà les mateixes necessitats i, per tant, els diferents mecanismes per a accedir no seran igual, en una Comunitat de propietaris el rang d'edat dels quals és de 50 a 70 anys, a una d'obra nova on els comuners són en la seva majoria joves, des de targetes de proximitat a targetes de lliçó remota tipus via T o polseres per a gimnasos i piscines. No obstant això, el comú denominador és que aquest sistema ha de permetre la mobilitat dels veïns de manera fàcil.

És imprescindible una bona connectivitat dins del recinte i així poder assistir de manera remota als usuaris, desbloquejar accessos, anul·lar targetes, comandaments o tags clauers que s'ha perdut o realitzar obertures en remot, etc. Si no fos del tot estable sempre es poden buscar solucions, per a això és necessari contractar a empreses del sector que estiguin especialitzades en Control d'Accessos i si és empresa de seguretat homologada en la DGPN podrà avisar a la policia a través d'una connexió amb Central Receptora d'Alarma quan es produeixin alarmes de portes que han estat forçades.

Com aconseguir un correcte funcionament del sistema de control d'accessos?

Perquè el funcionament sigui correcte hem d'assessorar a tots els usuaris en el funcionament del sistema de securización d'Accessos, posant l'accent, per exemple, a l'hora de l'obertura de portes i donant suport als sistemes amb monitors que mitjançant una infografia els permeti comprendre el funcionament del mateix als veïns que no han pogut estar presents en la Junta de veïns.

Per aconseguir que tot el sistema funcioni és vital una correcta identificació dels usuaris a través de dades personals: nom i cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon mòbil que permetran amb posterioritat la baixa dels dispositius robats o extraviats i l'alta dels nous. Per això hem d'estar segurs que l'empresa contractada compleix amb la normativa de protecció de dades, perquè serà aquesta empresa la que s'encarregui de l'alta i la baixa dels usuaris, assignant els permisos i de les incidències en la gestió de les dades.

En la majoria dels casos s'augmenta el cercle de seguretat complementant la securització dels accessos amb el sistema de videovigilància, ja que així, no solament sabrem qui ha entrat i sortit del recinte, sinó que en el cas dels actes vandàlics, els mateixos quedaran registrats per les càmares de seguretat i es podran presentar les imatges com a prova processal pertinent, és vital en aquest cas la perícia de la empresa de seguretat en la guarda i custòdia de les imatges que permeti garantir s'ha respectat la traçabilitat requerida.

Gricell Garrido Colón, CEO de Prevent Security Systems