Quins edificis no necessiten obtenir el certificat energetic?

14 | 05 | 2019

El Cerificat d' Eficiéncia Energètica és obligatori per a posar un producte immobiliari en venda o lloguer. No obstant això, hi ha edificis que no el necessiten.

Des de Finques Feliu volem agrair a Certicalia la seva col·laboració amb nosaltres per a aclarir què és el Certificat d'Eficiència Energètica i en quins casos es necessita i en quins no.

El propòsit del Certificat d'Eficiència Energètica és informar el comprador o inquilí sobre la despesa anual en energia per a racionalitzar el consum energètic. A més, el tècnic elabora el certificat i aconsella sobre com es pot estalviar a mitjà i llarg termini. La meta és: aconseguir una ciutadania informada.

D'acord amb el Reial Decret 235/2013 és indiscutible que tots els immobles han de tenir un certificat energètic en vigor abans de poder anunciar-se per a la seva venda o lloguer. En la segona secció de l'article 2 “Dubtes sobre el certificat energètic” del Reial decret citat, existeixen certes característiques que ens eximeixen que el nostre immoble hagi de tenir el CEE.

Vegem quines construccions i circumstàncies eximeixen del CEE:

1. El patrimoni històric: ens referim en els edificis i monuments que es trobin protegits de forma oficial per a formar part d'un entorn declarat o per a tenir un valor particular tant arquitectònic com històric.
2. Els edificis o parts dels mateixos que serveixin com a llocs de culte o s'utilitzin per a activitats religioses.
3. Les construccions provisionals amb un termini d'utilització previst per a dos anys o menys.
4. Els edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos que es destinin a tallers, processos industrials, de la defensa o agrícoles no residencials.
5. Els edificis o parts d'edificis aïllats que tinguin una superfície inferior a 50 metres quadrats.
6. Els edificis que s'hagin comprat per a realitzar una reforma substancial o per a demolir.
7. Habitatges que s'usin durant menys de quatre mesos a l'any, o bé durant un temps limitat amb un consum previst d'un 25% o menys del que es gastaria normalment en un any.

Aquestes excepcions han generat debat entre els certificadors i altres experts. Explicarem aquests punts pel seu interès informatiu:

1. Sobre els edificis protegits, caldria establir que tant en l'àmbit energètic com en el d'accessibilitat (del qual també estan exempts) podrien beneficiar-se d'una rehabilitació.
2. En referir-nos a edificis de culte es pot generar certa imprecisió, ja que no es deixa clar què ocorre si s'estan realitzant actes religiosos en un pis privat llogat o en un edifici multiusos.
3. Respecte als edificis industrials, trobem que molts tenen zones d'oficines que han de complir amb els mínims estàndard de confort. El mateix trobem en edificacions militars i agrícoles, que si bé no són zones residencials sí que han de ser habitables per la seguretat dels treballadors.
4. Quant als edificis destinats a reformes importants o a la seva demolició, molts tècnics opinen que precisament aquests edificis són els que haurien de rebre més atenció. Les mesures de millora que inclou el certificat energètic podrien aplicar-se directament en el nou projecte.
5. És complex comprovar que l'ús habitual d'un habitatge no supera els quatre mesos i que el seu consum anual no passa del 25%. Això requeriria un estudi de la demanda energètica de l'habitatge, un treball gairebé idèntic a la certificació energètica.

El consell final de molts tècnics és que s'expliqui de forma clara la llei davant el client i es discuteixin els límits que ha d'aconseguir la certificació.

Convé recordar que és preferible una certificació exhaustiva en una empresa especialitzada com Certicalia, tenint en compte totes les zones grises de la llei, que deixar d'estudiar alguna cosa perquè “sembla que la legislació no ho contempla” i trobar-se després amb una multa.

Com a tècnics, hem de ser rigorosos. Finques Feliu compta amb un servei de Facility Management que el protegeix davant inconvenients indesitjats i multes imprevistes: prevenir és millor que curar!