Revetlla de Sant Joan: consells per gaudir-ne. Extra: marc normatiu d'explosius i pirotècnia.

17 | 06 | 2019

 La nit del 23 al 24 de juny llençem petards i prenem coques.

A la Revetlla de Sant Joan el foc protagonitza la festa. Tot seguit enumerarem un ventall precaucions sobre l'ús dels petards: 

1. Compra'ls només en llocs autoritzats tot comprovant que tinguin la certificació europea de fabricació de petards europea (consultar link al final dels consells).

2. Llegeix-ne les instruccions. Anota edats i categories de petards corresponents a cada una: als 12 anys els de molt baixa perillositat (Categoria F1), als 16 els de baixa perillositat (Categoria F2) i als 18 els de perillositat mitjana (Categoria F3).

3. Els infants sempre han de ser supervisats per un adult en: escollir lloc per llençar petards, preparar-ne el llençament i llençar-los.

4. No introduir petards en: bústies, ampolles o envasos podrien explotar i el recipient convertir-se en metralla. 

5. En cap cas els portis a la butxaca: podrien explotar.

6. Abans de tot llançament mira que no hi hagi ningú al teu voltant: mai llancis petards/coets contra persones o animals. No ho facis tampoc a prop de bombones de gas i/o altres compostos inflamables.

7. No reutilitzis cap petard.

8. No tiris coets voladors agafant-los amb la mà, amb el mànec trencat o en llocs on pugui haver-hi perill d'incendi. En cas que un petard o coet falli no el toquis en 30 minuts i llavors submergeix-lo en aigua per tal d'inutilitzar-lo. Així mateix, allunya l'artefacte de cara i peus.

9. Portes i finestres han d'estar tancades al voltant d'on llençem petards per evitar focs. 

10. No tiris petards dins d'habitatges/locals ni espais tancats en general.

11. Encén el petard per la part més llunyana a la metxa: t'ha de donar temps de retirar-te.

12. Està prohibit disparar coets, encendre globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc a una distància inferior a 500 metres de les zones boscoses.

13. S'ha de recollir la roba estesa de les terrasses i terrats per evitar que les espurnes d'algun coet provoquin un incendi. Els tendals també s'han de recollir per evitar que s'hi pugui calar foc.

14. Pel que fa a les fogueres, els Bombers de Barcelona recorden que han d'estar situades a més de 15 metres de les façanes de les cases i dels cotxes estacionats, i mai sota línies elèctriques o telefòniques. A més, si es munta una foguera al carrer, s'ha d'assegurar el pas suficient per als vehicles d'emergències.

Per acabar, amb l'ajuda de Sepin Editorial, fem una breu recopil·lació de la normativa europea, espanyola, i municipal que afecta la pirotècnia .

Àmbit europeu: 

En aquest link s'explica de forma clara a quins articles pirotècnics s'aplica la Directiva Europea 2013/29 que regula els artefactes d'aquest tipus a la UE.

Âmbit espanyol:

Llei Orgànica 4/2015  de 30 de març, "de protección de la seguridad ciudadana"

Reial Decret Llei 130/2017 de 24 de febrer, "por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos."

Àmbit Municipal Barcelona:

"https://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/mediambient.425_9.pdf "(Capítol 3 règim sancionador)

Li desitgem que gaudeixi de la Revetlla de Sant Joan.