24/08/20: inici de substitució dels comptadors d'aigüa de més de 12 anys

24 | 08 | 2020

La factura més justa passa per la claredat de les dades que s'hi recullen. 

Avui 24 d'agost entrarà en vigor la Ordre Ministerial ICT/155/2020, aprovada el 7 de febrer, de "substitució de comptadors d'aigua freda i calenta de més de 12 anys".

Volem transmetre't tranquil·litat contestant-te dubtes: 

1. On estem avui dia en lectura i comunicació de dades de consum d'aigua?

Actualment a Espanya 1,5 milions de comptadors superen els 12 anys i són de tipus analògic. Això implica que la seva lectura es ha de fer presencialment i transmetre-la a la subministradora.

2. Quin és l'horitzó temporal per a instal·lar els nous comptadors de lectura remota?

La Unió Europea fixa un termini de cinc anys (a comptar des del 24 d'agost de 2020) per a tenir els comptadors de lectura remota. De fet, l'Ordre ministerial citada és la transposició de la directiva 2014/32/UE.

3. Quins avantatges reportarà la renovació dels comptadors? 

Tres:

3.1.  Estalvi monetari i d'aigua: "Pot arribar a suposar uns 45€/any el 15% de la factura", tal com explica Ignacio Abati, director de Ista España. Els comptadors remots reportaran també un major control de l'aigua que gastem.

3. 2. Un millor funcionament: un comptador nou no s'avaria. De totes maneres, si ho fes, encara estaràs en garantia quan s'hagi instal·lat.

3.3 Agilitat, exactitud i transparència:

agilitat: es acaba la "perduda de temps" a anar a fer la lectura i donar-la a la companyia. 

Exactitud: els comptadors remots no cometran errors de lectura ni estimaran consums.

Transparència: la lectura que figuri en les factures serà la que s'hagi transmès des dels comptadors remots. En cas de no ser la mateixa, la diferència mai derivarà d'inexactituds o estimacions de lectura com ara pot succeir. En aquest cas, segur que podrà entrar en comunicació amb la subministradora per a entendre la raó de el desajustament i, de no estar satisfet/a amb l'explicació ni poder acordar res podrà reclamar mitjançant diferents vies de defensa del consumidor.

4. De debò cal canviar el comptador de més de 12 anys?

Sí, no fer-ho representara una multa de fins a 5.000€ d'acord amb la Llei 32/2014 de Metrologia. Cal fer-ho tant si el comptador compleix 12 anys en 2020 com en cas de fer-ho dins de els 5 anys successius (2020-2025).

A més també hi ha un avantatge econòmic: a partir dels 10 anys els comptadors analògics cometen errors de mesurament. Aquests deriven en estimacions que, massa vegades, són a l'alça i, per tant, encareixen les factures.

5. Qui és responsable de la substitució?

La propietat del pis, local, despatx etc. Quan a més de propietari@ se sigui consumidor/a, es podrà optar per delegar en l'empresa gestora del comptador les actuacions, operacions i gestions relatives als requisits sobre la vida útil d'aquest, per al que haurà de signar un document. En el cas que aquesta delegació no s'efectuï, l'empresa gestora estarà obligada a comunicar-ho a l'administració pública competent en matèria d'aigua del seu àmbit territorial, que establirà les pautes d'actuació. Segons s'assenyala en l'ordre ministerial. 

6.Com es comprova que sé és titular dels subministraments de l'habitatge o local? i Com duu a terme un eventual canvi de titular d'un subministrament d'aigua, gas o llum?

Per a la teva tranquil·litat: si et canvien el comptador d'aigua sense problemes ets el titular del subministrament segur.

Aclarit això, has descobert que no ets el titular dels subministraments? Vols tramitar l'alta? o Donar de baixa els subministraments?

Tranquil/a en aquest link del nostre blog et responem les tres preguntes

Els tres processos poden durar un termini màxim de 15 dies (a comptar des de la data de realització de la gestió). Per als nous contractes i les altes aquest lapse de temps és el que pot requerir: la signatura del contracte que la companyia t'envia al punt de subministrament (o en el lloc que indiquis), el reexpedeixo de la documentació a la subministradora i la validació d'aquesta. Mentre que la baixa sol ser més àgil però t'exigeix més fermesa i paciència. 

 "Finques Feliu al teu favor"