8 Preguntes i respostes sobre el treball de conserge o porter a les Comunitats de Propietaris

06 | 09 | 21
| Consells per tu
  • Porter

Preguntes útils sobre conserge o porter a les comunitats de propietaris/es (en endavant CP):

1. És el mateix conserge que porter?

No. l'empresa Bluetietar n'explica les diferències :

"Mentre que el conserge té una jornada laboral i quan aquesta acaba marxa a casa el porter viu a l’edifici de la CP. Ho fa en una habitació habilitada per a ell/a o en un pis propietat de la CP on resideix el temps que duri el seu contracte laboral". 

2. Què és més usual tenir conserge o porter?

Tenir conserge.

La figura del porter era la tradicional. Això era així perquè té avantatges: primer, crea un vincle molt fort amb el veïnat, segon, atendrà eventuals emergències i, per últim, assegura dues qualitats elementals per aquesta professió:

- Ser una persona discreta que, a més, coneix a tothom a l'escala 

- Inspirar confiança

Les raons perquè actualment hi hagi molts menys porters que conserges són diverses:

- Un canvi social de fons: les feines per tota la vida s'estan reduint

- Una qüestió de costos: una CP amb porter/a s'ha de comprometre a assumir el cost de fer obres de manteniment a casa del/a porter/a. Això si, sempre que aquestes no siguin encaminades a reparar un mal ús directament imputable a quelcom que es pugui demostrar que ha estat causat per l'acció del mateix empleat.

- Una qüestió de complexitat: com explicarem més endavant "desafectar" l'habitatge, és a dir, acordar per unanimitat que l’habitatge del porter passi d’element comú a privatiu no és gens fàcil.

3. El conserge o porter ha d'estar sempre a l'aguait a l'entrada de l’edifici?

L'actitud professional és l'atenció extrema. Aquest fet, no obstant això, ha de ser compatible amb moure's per acomplir tasques.

A Finques Feliu recomanem que quan se'n vagi de l'entrada hi deixi un cartell indicant el temps d'absència.

4. Quines són les funcions concretes de conserge o porter?

Com assenyala Mapfre són:

a) Vigilar l'entrada de la finca per assegurar-se que no entra ningú aliè a la CP. 

Per complementar la feina de vigilància del treballador/a, a Finques Feliu, et suggerim optar per mesures de seguretat actives i passives a l'edifici. Les actives són aquelles que plantegen alguna reacció davant l’intrús (càmeres que graven, alarmes, detectors de moviment o temperatura, sistemes d’aïllament a dins de casa). En canvi les passives són aquelles per: "endarrerir, dificultar o intimidar el lladre perquè li sigui costós cometre el delicte que té al cap".

b) Obrir i tancar la porta: és responsable, per delegació de la CP, de les claus que permeten accedir a les zones comunes de l’edifici.

c) Ajudar: persones carregades, embarassades o amb diversitat funcional val a dir que a molts/es treballadors ja els hi surt de dins fer-ho. A Finques Feliu ho hem volgut separar per emfasitzar la voluntat de servei envers els altres. 


d) Assegurar-se que la ruta d'evacuació és, sense cap obstacle: a Finques Feliu vam explicar el que has de saber a escala tècnica i pràctica sobre les sortides d'evacuació.

 
e) Encendre i apagar la calefacció i els llums: segons li demanin a la CP.


f) Assumir la neteja general de la finca: segons li demani la Comunitat de Propietaris/es pot haver de treure els contenidors d'escombraries al carrer.

g) Repartir la correspondència: entre el veïnat.


En relació amb la correspondència, a Finques Feliu anem més enllà: en cas que la CP no vulgui correspondència comercial ho pot indicar amb un cartellet enganxat a l'intèrfon o a una bústia. El text del tipus 'No acceptem correspondència comercial'. En tot cas, ha de ser visible des de l'exterior de la finca. 

h) Fer una llarga llista de petites reparacions: el canvi de bombetes o interruptors, portes, aixetes, finestres, etc.

i) En cas de parlar d'un porter a les anteriors funcions s'hi afegeix la d'atendre urgències.

5. Qui pot contractar al conserge o porter?

Depèn del règim de propietat de l'edifici on és la CP.

En una CP de Règim Horitzontal cap propietari pot decidir unilateralment contractar l'empleat perquè aquesta operació ha de ser aprovada per la Junta de la CP. Això és així perquè al Règim Horitzontal: "la propietat es confereix en exclusiva sobre els elements privatius i en comunitat amb els altres en els elements comuns”.

En canvi, en una CP de Règim Vertical on un propietari fos el titular únic d'un edifici podria contractar-lo ell mateix.

6. Té el conserge o porter dret a la protecció davant riscos laborals?

Naturalment. Cal tenir clar que tan bon punt se'l contracta passa a ser un treballador/a de la CP. És més, la CP ha de proporcionar-li la formació adequada davant els riscos laborals.  Ni com a copropietari/ària representat/da a la Junta de la comunitat ni com a treballador tens res a témer: a Finques Feliu t'assessorarem. Aquí t'expliquem tot el que s'ha de tenir present en aquesta matèria.

7. En temps de COVID-19, com ha de netejar el conserge o porter les zones comunes de la CP (pregunta actualitzada a 2021)? 

El primer a retenir és que, a diferència de l'any 2020, actualment s'ha rebaixat molt la importància del contagi via superfícies en benefici d'aquell causat per aerosols transmesos a través de l'aire i derivat de: parlar, cridar o cantar sense protecció.

En aquest sentit, Initial.com especifica que dintre de la imprescindible desinfecció de les zones comunes cal prestar especial atenció a: "desinfectar diariamente el interior de los ascensores, los pasamanos o los tiradores de las puertas". Recorda: tothom en zones comunes ha de portar mascareta.

8. Som propietaris amb dret a vot a la Junta. Hem decidit vendre el que era el pis del porter/a -perquè ja no en tenim cap contractat/da-. Un cop convocada la Junta d'acord amb la legalitat, com hem de culminar la venda?

Gironablog.apialia.cat/ -a qui li agraïm el text- ens explica les tres passes a completar:

1. La Junta de Propietaris ha d’acordar per unanimitat que l’habitatge del porter passi d’element comú a privatiu.

2. Com l’habitatge del porter ha passat a ser un element privatiu, se li assigna una nova quota al propietari o inquilí i es reparteix la resta de forma proporcional.

3. El president de la Comunitat de Propietaris ha de donar el vistiplau a l’acord, reflectir-ho en el Llibre d’Actes i formalitzar l’escriptura de venda. Si l’habitatge del porter està hipotecat, seria necessari demanar permís al banc amb el qual s’ha subscrit el crèdit.

Esperem que amb aquesta informació sàpigues què pots esperar del/a conserge o porter/a

Comparteix: conèixer què fan els empleats/des a la teva Comunitat de Propietaris importa.