Com pot la Comunitat de Propietaris aprovar la construcció d'un traster?

16 | 03 | 20
| Consells per tu

Per començar un avis: no pots edificar un traster unilateralment i imposar-ho com un fet consumat.  Com es pot llavors considerar, debatre i votar construir-ne un a la comunitat de propietaris? A continuació  t'expliquem per ordre els punts fonamentals segons la llei. 

1. Quina legislació regula a Catalunya els aspectes relacionats amb les Juntes de Propietaris?

El Codi Civil Català i ho fa en exclusiva: és al link següent.

2. Pots ser llogater i proposar als propietaris la construcció d'un traster a la junta?

No, només ho poden fer persones propietàries. Tens més dubtes sobre la junta? En aquest link els contestem.  

3. Com regula el Codi Civil Català l'adopció d'acords a la Junta de propietaris?  

Vegem-ho, segons l'article 533.11 CCC s’haurà d'analitzar si existeix cap supòsit als estatuts de la Comunitat -si és que existeixen-  referent a: ús, aprofitament d'elements privatius i elements comuns.

Un cop consensuada, la proposta ha de constar com un dels punts de l’ordre del dia de la junta. Concretament, larticle 553-25 del CCC regula el règim general d’adopció d’acords. Aquests podran ser aprovats per: majoria simple, de 4/5 parts o per unanimitat depenent del tema.

4. Quin quòrum és necessari per l'aprovació de les obres?

 Aquí cal filar prim: s’haurà d'esbrinar si l’aprofitament de l’espai comú com a trasters és només per a uns quants propietaris o bé es pretén atribuir a cada propietari de forma privativa el seu espai tot delimitant-lo.

En el supòsit que sigui per aprofitament de tothom i sense contraprestació l’acord es podrà prendre en principi per majoria simple. Ara bé, s'haurà d’estar atent a cada cas concret.

5. Pot ser votat i aprovat el traster en cas que no assisteixin tots els propietaris a la junta?

Si, de fet, és molt comú que no vagi tothom a les Juntes. En aquest sentit, cal mencionar que a l'article 553-24 la legislació preveu la delegació de vot

Ara bé, l'acord aprovat ha de ser notificat als propietaris absents perquè no es pugui impugnar per aquest motiu. En cas que un cop comunicat fefaentment l'acord de la Junta ningú no present s'hi oposi aquest constarà com aprovat en 30 dies

6. Què passa sí l'acord adoptat és rebutjat per algun propietari/a absent a la Junta?

En aquest cas, el secretari-administrador farà un recompte dels vots i redactarà un annex a l’acta amb la votació final consolidada. Aquest resultat "consolidat" serà definitiu. Evidentment, en cas d'haver-hi més vots negatius que afirmatius aquí acabarà la construcció del traster.   

7. Està tothom obligat al pagament de la construcció del traster?

 Sí. S'entén que passa com en el cas dels veïns de la planta baixa que han de pagar l'ascensor tot i no usar-lo gaire.  Segurament aquest pas és el que aixecarà més recel en tot el procés

8. Es pot atribuir l'ús privatiu d'un traster a un/a propietari/a?

Sí. En aquest cas, hi ha tres supòsits:

 
1.    Cessió gratuïta de l’ús d’elements comuns que tenen un ús comú cal unanimitat 
2.    Cessió a canvi d’una contraprestació inferior a 15 anys cal majoria simple 
3.    Cessió  per períodes superiors a 15 anys cal majoria qualificada de 4/5 parts

9. I sí la Junta considera innecessari el traster?

En cas que la proposta sigui rebutjada has d'acatar-ho perquè qui decideix sempre és la Junta de propietaris. Ara bé, durant el debat previ et recomanem:

1. Intentar conèixer tots els propietaris

2. Pensar en les seves possibles objeccions 

3. Preparar bé la teva argumentació

4. Emprar el diàleg posant-se al lloc dels altres    

A Finques Feliu t'ajudem, els nostres administradors estan preparats per mediar entre interessos contradictoris i els nostres comercials t'atendran amb la mateixa dedicació. Benvingut/da al cercador del nostre lloc web.