Et guiem vers la tarifa regulada per a calefacció centralitzada

14 | 12 | 22
| Consells per tu
  • Calefacció centralitzada

En aquest article detallarem l'ajuda per instal·lar la calefacció centralitzada a la comunitat de propietaris. 

1. Per què comptar amb un sistema de calefacció centralitzada a la comunitat de propietaris on resideixo?

Fa vint anys el comú era la calefacció individualitzada amb una caldera a l'interior de casa. Ara estem en un altre paradigma: la Unió Europea vol accelerar vers la "transició verda" per aconseguir-ho les comunitats de propietaris hauran de disposar de calefacció centralitzada.

Els avantatges de centralitzar el consum d'una comunitat de propietaris (en endavant CP) són bàsicament quatre:

a) S'optimitza la producció de calor: això passa perquè s'escalfen diversos habitatges a la vegada.


b) Deixa de ser necessari que cada veí disposi d'una caldera al seu habitatge: així, és minimitza el risc d'accident. Vols saber-ne més? Aquí tens un enllaç sobre la inspecció del gas.


c) El preu de manteniment d'una caldera comunitària és menor que si cadascú té la seva.

d) Es produeix una economia d'escala: en adquirir grans volums de combustible a les comercialitzadores els surt a compte oferir preus més barats.

 

2. Requisits per acollir-se a la tarifa d'últim recurs (en endavant "TUR") per a calefacció centralitzada a la CP

Què has de saber de la nova tarifa "TUR 4 d'estalvi veïnal":

a) Estarà vigent fins al 31/12/23. La data avui és aquesta, ara bé, no descartem que canviï depenent de: l'èxit del programa, la guerra d'Ucraïna o algun altre factor que ara no podem imaginar.

b) Els repartidors de consum hauran d'instal·lar-se abans del 30/09/23.

c) Si l'any 2022 no és possible fer les obres adreçades a: la repartició de costos o comptadors de calor aquestes actuacions s'hauran d'aprovar en Junta de Propietaris abans del 30/09/23. 

d) Hi haurà CP's on, per raons tècniques, no serà possible instal·lar els comptadors. Si aquest és el cas, la tarifa regulada, prèvia presentació d'un informe tècnic que així ho acrediti, serà l'alternativa.  

e) La CP ha de comptar amb l'informe d'eficiència energètica.

 

3. Com sol·licitar la TUR?

a) Si la Comunitat de Propietaris ja disposa de comptadors o repartidors de cost, el president/a, o un representant autoritzat, ha de certificar que es compleix amb els requisits anteriors.


b) Si no es tenen instal·lats sistemes de comptabilització individual de consum, l'administrador/a de finques col·legiat/a ha d'expedir un certificat, amb el vistiplau del president/a, de l'acord pres en la Junta de Propietaris.


c) Com s'ha dit més a dalt, la Junta de Propietaris s'ha de comprometre amb la seva instal·lació abans del 30 de setembre de 2023.


d) Com s'ha dit més a dalt, es requereix Informe de la Inspecció d'Eficiència Energètica en vigor.

Som a l'hivern, per tant, cobra especial sentit explicar amb claredat com accedir a la TUR i a la calefacció centralitzada. Tot l'anterior es pot resumir en una frase: "escalfar l'habitatge estalviant i cuidant el medi ambient mai havia estat tant a l'abast".