A Finques Feliu treballem per revalorar el teu patrimoni

18 | 05 | 22
| Marca Feliu
 • Gestión de Patrimonio

1.  Què entenem per patrimoni?

El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans defineix patrimoni com el: "conjunt de béns, valors i crèdits d'una persona" (...). Entre allò que engloba el concepte esmentat hi ha els immobles.

Per a moltes persones la compra d'un habitatge serà el desemborsament més gran que faran al llarg de la seva vida. Nosaltres som conscients d'aquest fet i, per això, gestionem amb cura. Per fer-ho, tenim un equip professional pluridisciplinar amb experiència de gestió i en formació constant. 

2. Els principis de la nostra gestió

 • Escolta activa: volem conèixer les teves necessitats i dubtes
 • Transparència: la confiança no és màgia, cal construir-la a poc a poc! El primer per aconseguir-ho és informar-te amb un llenguatge intel·ligible i dades actualitzades
 • Realisme: assessorar-te consisteix a equilibrar les teves demandes amb un estudi rigorós del moment de mercat
 • Agilitat: per aprofitar possibles oportunitats de mercat quan en sorgeixen

Tenim una idea força: la personalització de serveis és la millor manera de treballar "a favor teu".

3.  El catàleg de serveis de Finques Feliu en gestió de patrimoni

 •  Consultoria immobiliària:

Analitzem des del punt de vista econòmic i de rendibilitat el teu producte immobiliari. Llavors proposem estratègies d'inversió i desinversió. Siguem clars: qualsevol de les dues estratègies ha de ser aprovada explícitament per tu un cop entens tots els riscs i coneixes totes les dades.  

 • Els nostres experts en dret i fiscalitat treballaran per tu:

Hisenda considera tota propietat com a capital mobiliari. Això implica que, quan el teu habitatge produeix rendiments -com ara la percepció d'un lloguer- aquests guanys s'han de declarar a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

A més d'estar gravat per l'IRPF, el capital mobiliari, pot estar subjecte a altres impostos, per exemple, el de successions o, bé, a taxes com la d'emissió de cèdules d'habitabilitat -corresponguin aquestes a béns immobles de primera o de segona ocupació-.

 • Som al teu costat a l'hora de renovar i finalitzar un contracte:

La immensa majoria de contractes té un període de finalització establert quan se signa (la seva vigència acostuma a començar quan les parts hi estampen la signatura). Un cop aquest es compleix cal decidir entre renovar o finalitzar el contracte. No pateixis, ambdós tràmits els tenim per la mà.

 • Et responem els dubtes que generen les clàusules del contracte de lloguer:

Un contracte de lloguer conté índexs que periòdícament s'han d'actualitzar com ara el que mesura la inflació (IPC). En el moment que escrivim aquest text, hi ha en vigor, per un termini de tres mesos, una limitació del 2% de pujada als lloguers. 

 • T'aconsellem per presentar Cèdules i certificats

Cal tenir cèdula d'habitabilitat -que és regulada pel Decret 141/2012 de la Generalitat- perquè sense ella no es pot posar un pis al mercat (per a llogar, vendre o per fer una cessió d’ús) . A Finques Feliu fem per tu tota la tramitació.

 • Et guiem a l'hora de dipositar fiances davant l'Institut Català del Sòl (INCASOL):

La fiança és una obligació legal del llogater. El propietari rep els diners i té el deure de dipositar-los a l’organisme autonòmic competent que per a Catalunya és l’INCASOL. En tot el procés descrit responem els teus dubtes.

 • T'assistim al llarg de la Gestió i liquidació de l’Impost Transmissions Patrimonials (ITP):

L'ITP l'ha de pagar qui adquireix l'immoble. Llavors toca presentar l'autoliquidació (model 600) davant la Hisenda de la comunitat autònoma on estigui situat l'immoble transmès, S'ha de pagar en el termini dels 30 dies hàbils següents a la signatura de l'escriptura.

 • Facilitem una comunicació constant entre propietari i llogater: 

Només la interlocució fluida talla d'arrel els malentesos i posa els fonaments per solucionar-ne les conseqüències. A Finques Feliu tenim la gestió de les incidències totalment informatitzada

 • Gestió d’avaries i reparacions:

El nostre personal d'atenció telefònica està format i a l'aguait per respondre a les incidències quan més el necessites. A més, fa una tasca, de gestió i seguiment de la reparació subsegüent. Per cert, la nostra atenció comprèn les 24 hores durant els set dies de la setmana.

 • El Facility Management posa el fil a l'agulla quan es tracta de reformes i rehabilitacions

Què té d'especial comptar amb aquest perfil professional? La seva proactivitat! Els nostres tècnics fan un informe de l'estat de l'immoble i, d'acord amb aquest document, pots prendre decisions com ara encarregar-los reparacions urgents. A més, podem dur a terme el manteniment preventiu que sigui oportú.

 • Servei de l'“ull de l’amo” o la riquesa d'una visió global de les millores a realitzar:

És una singularitat de Finques Feliu. Fent un símil l'"ull de l'amo" actua com un “despertador”. Es tracta d'estar amatents per impedir que la teva propietat es deteriori. A continuació desglossem els quatre serveis que inclou:.

a) Manteniment preventiu i visites periòdiques a la finca:  

La supervisió és la base de tot, al capdavall, tots volem ser en una finca ben mantinguda. 

b) Reparació de petites avaries i incidències amb operari propi:

Creem un vincle amb tu posant personal propi amb qui pots comunicar-te. 

c) Seguiment i revisió de proveïdors de la finca:

A part del manteniment i la reparació és crucial fer un seguiment del treball dels proveïdors.

d) Elaboració d’un informe d’estat tècnic i assessorament posterior:

Un informe sempre aporta rigor, però si a més afegim un bon assessorament tècnic et facilitem la solució de les incidències que es puguin produir.  

 • Impacient per estrenar el teu producte immobiliari? Un moment cal donar d'alta: llum, aigua i gas:

Al link següent t'expliquem com donar d’alta els subministraments.

 • T'oferim, des del primer moment, contractar una assegurança amb nosaltres:

Quan hom pateix un sinistre a casa, com no pot ser d'altra manera,  està atabalat. Per això, a Finques Feliu t'oferim contractar una assegurança de domicili i anticipar-te així al sinistre.  

Des del nostre web pots accedir a l'àrea de clients i proveïdors (angle superior dret). Per, des d'allà, crear-te el teu usuari (o bé introduir el teu usuari i password en cas de ser registrat) i controlar com van les gestions que tenen a veure amb la teva propietat. 

 

4. El patrimoni d'origen es té. La bona gestió fa la diferència!

Aquest text ha començat amb la definició de patrimoni que posava l'accent en el fet de posseir. A Finques Feliu, però també ens agrada reivindicar la bona gestió. Amb ella comença un cercle virtuós:

 - Avui, et garanteix no tenir sorpreses desagradables

 - En el futur, fa molt més probable la revaloració del teu producte immobiliari

Fes-nos confiança i suma't a veure les coses pel costat positiu!