Fzero: a Finques Feliu estem determinats a tenir cura del planeta

23 | 09 | 22
| Marca Feliu
  • Fzero Finques Feliu

Què significa "ecoblanqueig"?

Aquest terme s'acostuma a conèixer per la seva forma anglesa -'greenwashing'- i es defineix com: "acció d'aprofitar-se de la creixent sensibilitat envers la natura per edificar una imatge enganyosa de responsabilitat social corporativa". Incórrer en la conducta esmentada permet treure un rèdit d'imatge. No obstant això, enganyar és sempre immoral. 

El risc d'"ecoblanqueig" es dispara quan una empresa externalitza accions perquè és possible que perdi el control de l'impacte d'aquestes. Pensem, per exemple, en contractar una plantada d'arbres per contrarestar emissions de CO2: estem segurs que aquesta benintencionada iniciativa no té impactes indesitjats?.

 

És el mateix 'ecoblanqueig' que màrqueting?

De cap manera.  Cal distingir-los clarament, mentre que,  l'"ecoblanqueig" és una mala pràctica, el màrqueting, si no és agressiu, no ho és. Aquest últim vol: donar a conèixer un producte i facilitar-ne la comercialització transparent. 

És més, el bon màrqueting corregeix l'"asimetria d'informació" entre venedor i consumidor. Paga la pena aturar-se un instant per imaginar un món sense màrqueting: en ell hi hauria moltes més estafes, accidents per desconeixement general dels productes i nul·la competència.

Honestament, les empreses urbanes no acostumem a estar en contacte amb la natura. Des d'aquesta sinceritat afrontem el moll de l'os del text.


Què fa Finques Feliu realment pel planeta?

a) El 2019 vàrem establir un objectiu significatiu, realista i verificable: la reducció de consum de paper no reciclat

Després de recórrer un llarg camí, aquest material quasi ha desaparegut de les nostres oficines. Ara és reciclat, i quan no ho és -perquè ve de fora- tot està preparat per fer el procés. Ho pots comprovar a les nostres oficines a Via Augusta 143 i 147 de Barcelona o a Pont de can Vernet 12 a Sant Cugat. 

El fet que l'escenari d'execució del nostre propòsit sigui "de proximitat" pel nostre equip facilitem que s'hi involucri i en faci partícip al client: d'aquesta forma s'amplia el radi d'acció de la nostra iniciativa.

 

Esborrem qualsevol ombra de blanqueig: la sensibilització no ajuda de forma directa al planeta

Hem tingut molts dubtes en plantejar-nos incloure els articles sobre medi ambient del nostre blog com a "acció en pro del planeta". Tot i que alguns ho considerarien correcte -no deixen de ser textos de sensibilització- a Finques Feliu ho hem descartat. En comptes de penjar-nos medalles dubtoses, creiem que t'ajudem molt més obsequiant-te amb cinc textos del blog.

Aquí els pots llegir sense més demora:

1. "Visc en una urbanització: com protegir-la dels incendis?" (20-09-22).

Clica aquest enllaç per poder prevenir el foc . 

2. "Mitigació del canvi climàtic: pren-te-la com un 'challenge'" (21-02-22).

Clica aquest enllaç per ser agent del canvi.

3. "Com adaptar les nostres activitats a la calor extrema? (02-08-21).

 Clica aquest enllaç quan la primavera o l'estiu t'aclaparin .

4. "Com ens pot ajudar l'Economia Circular a tenir cura del planeta?" (29-03-21).

Clica aquest enllaç per descobrir un món ple de possibilitats . Aquest article fou elaborat amb la col·laboració de l'empresa externa @domusserveis.

5. "Construcció bioclimàtica i ecoeficient" (07/12/20).

Clica aquest enllaç, hi coneixeràs el concepte alemany de 'passivhaus' . Aquest article el vàrem fer amb l'empresa col·laboradora Triarqstudio.

Ens il·lusiona intuir que ens queden moltes idees per: imaginar, dissenyar i fer realitat.