Joan Clar: "contractar un Facility Manager és invertir en seguretat i tranquilitat"

12 | 01 | 23
| Marca Feliu
  • Facility Manager
  • Facility Manager
  • Facility Manager
  • Facility Manager

Comencem 2023 entrevistant en Joan Clar, Facility Manager de Finques Feliu i del despatx d'arquitectura Triarq Studio. Ell ens explicarà com la seva feina soluciona problemes pràctics a l'edifici urbà o casa rural on vius.

Pregunta 1 Finques Feliu (en endavant FF): A quins riscos s'exposen l'edifici i les persones en una finca sense manteniment?

Joan Clar (en endavant JC): El més probable és que una incidència lleu, degeneri, en poc temps, en una greu amenaça per a la integritat física de qualsevol persona, per exemple, poden caure:  teules, peces soltes del revestiment, barrots, elements afegits a façana, etc. Evidentment, no podem tenir una finca insegura.    

Pregunta 2 FF: Quins avantatges té que la nostra finca estigui ben mantinguda per un Facility Manager?

JC: Un primer és que en una finca amb un servei de manteniment establert sabem quines actuacions cal fer i són programades per endavant pel tècnic responsable del Facility Management.

El segon és que, dur a terme el manteniment amb regularitat disminueix molt el risc d'accident i el cost de les actuacions. Així, és molt més car estar obligats per un perill imminent a actuar amb urgència que haver desenvolupat reparacions periòdiques i acotades. Per exemple, a les imatges que il·lustren aquest text podem veure la seqüència en el manteniment d'uns baixants pluvials.

Pregunta 3 FF: Quins serien dos exemples d'actuacions concretes que siguin habituals per un Facility Manager?

 JC: Per entendre la lògica de la meva feina, cal tenir present que la persona que és Facility Manager està acostumada a fer revisions.

Dues tasques freqüents són: fer l'informe de l'estat general de l'edifici i revisar instal·lacions concretes de l'edifici.

Fer l'informe de l'estat de l'edifici inclou avaluar l'estat de: balcons, ampits, baranes, finestres, persianes, fusteries, cornises, revestiments, etc. A partir d'aquí fem un informe tècnic on indiquem:

a) Quina és la patologia constructiva que té l'edifici

b) Com s'ha de solucionar

c) Finalment afegim unes fotografies per tenir l'abans i el després de la nostra intervenció.

Per aconseguir un manteniment efectiu aquest s'ha de realitzar cada tres o sis mesos sense fallar mai.

Efectuar la revisió d'instal·lacions concretes de l'edifici exigeix haver pensat i elaborat una llista de comprovacions com ara: l'estat de les instal·lacions elèctriques o l'ascensor.

Nota: Als següents enllaços pots descobrir l'exigent normativa legal que han de satisfer els elements anomenats:

- L'elevador

- La instal·lació elèctrica 

Pregunta 4 FF: Quines actuacions es duen a terme en un producte immobiliari de principi a fi?

JC: Nosaltres fem al principi visites de les finques o de l'immoble individual. En elles avaluem l'estat dels elements constructius: façanes, patis, escales, aparcaments, quartets d'instal·lacions d'aigua, trasters, etc. A partir d'aquí elaborem la llista d'elements que el tècnic haurà de revisar.

D'acord amb aquestes revisions fem informes tècnics des de l'inici fins que, mitjançant fites periòdiques, anem fent actuacions per solucionar  els problemes quan sorgeixen.

D'aquesta manera posem l'edifici en òptimes condicions (evidentment, el termini de reparacions no serà el mateix quan la construcció d'inici ja està bé que quan està molt deteriorada). Ens comprometem a fer les actuacions periòdiques necessàries.

A més, de tot l'anterior oferim un estudi de viabilitat i cost de les diverses actuacions. Aquest ens permet tenir informació actualitzada dels preus que cobren els diferents professionals implicats en el manteniment: ascensoristes, pintors, tècnics d'extintors, comercialitzadores, etc. D'aquesta manera sempre estalviem.

Pregunta 5 FF: Quin cost té contractar un Facility Manager?

JC: Entre un 5 i un 10% del cost total de manteniment de l'edifici. Ara bé, intentem optimitzar els costos depenent de la informació que tinguem del mercat. Contractar un Facility Manager és invertir en seguretat i tranquil·litat.

Gràcies Joan ha quedat clar que comptar amb Facility Management millora molt l'experiència de viure al nostre edifici o casa.