Servei Feliu: tramitació de la cèdula d'habitabilitat

08 | 04 | 2019

La Cèdula d'Habitabilitat l'emet l'Administració i la certifica un arquitecte tècnic que assegura que l'habitatge és apte.  

 La Cèdula d'habitabilitat es regula al Decret 141/2012 de la Generalitat. Aquest document és necessari per donar d’alta els subministres i posar un pis al mercat (en lloguer, venda o en cessió d’ús) .A Feliu fem per tu tota la tramitació.

 A continuació responem unes preguntes bàsiques sobre la Cèdula d'Habitabilitat:

1.    Quins tipus de Cèdules hi ha? De primera ocupació: per als habitatges de nova construcció, de primera ocupació i rehabilitats: per a habitatges on s'ha fet una gran rehabilitació i de segona ocupació: per a habitatges que ja existeixen.

2.    Com es demana la Cèdula? Adjuntant el document de primera o de segona ocupació. 

3.    Com són els formularis de 1ª i 2ª ocupació?   Aquí té el formulari corresponent a cèdula de primera ocupació i  rehabilitació. En cas de ser un habitatge de segona ocupació ha d'omplir aquest formulari i s’ha de dirigir a l’arquitecte tècnic.

4.    On és l'Oficina d'atenció ciutadana de Barcelona ciutat? Al carrer Aragó número 244.  

5.    Quina validesa té la Cèdula des que es emesa? 15 anys.

 
6.    Quin termini té l’Administració per atorgar o denegar la Cèdula?  30 Dies hàbils a partir de la data de recepció en el Registre de l’Agència de l’Habitatge  de la sol·licitud. Evidentment la sol·licitud ha d'anar acompanyada amb la documentació completa.

7.    Tè cost  la cèdula? Si, de 130 a 150€. Un cop pagada Feliu ho gestiona.

8.    Qui pot recollir la cèdula un cop emesa?  els mateixos interessats (sol·licitant i propietari) que s’han d'identificar amb el seu NIF o qualsevol altra persona que porti una autorització escrita i expressa dels mateixos.

Amb aquest article has pogut fer-te idea de com d'important és el fet de tenir la Cèdula d'Habitabilitat en vigor.

 Restem a la teva disposició per qualsevol dubte.