Part 2: Quina documentació demanem per formalizar un contracte de lloguer?

02 | 03 | 2020

Presentem la segona part de l'artícle "què saber per formalizar qualsevol contracte "

Aquest article a diferència del primer se centra en els contractes de lloguer.

Documentació a aportar en el moment de la signatura del contracte (en asterisc el no sempre obligatori)

En cas de ser propietari et demanarem la següent:

La cèdula d'habitabilitat:  sense ella no podran donar-se d'alta els subministraments ho expliquem en aquest link.

El certificat d'eficiència energètica: és obligatori per a vendre o llogar segons el Reial Decret 235/2013

El títol de propietat: per a identificar amb tota seguretat que qui diu ser la propietat ho és realment

              En cas de ser llogater/a:

Pots ser: 

1. Una persona física assalariada llavors et demanarem la següent documentació:

DNI del titular, el seu conyúge o el seu *avalista (si comptes amb un/a)

 Tres últimes nòmines perquè actuïn com a prova de la teva capacitat de pagament present i futura

 IRPF de l'any anterior

 Compte bancari amb còpia del justificant del banc

 * Tres últims rebuts de lloguer pagats  

 * Contracte de treball (per a durades menors a l'any): .

            2. Una persona física autònoma llavors et demanarem la següent documentació:            

 El DNI del titular, el seu cònjuge o *avalista (si comptes amb un/a) 

L'IRPF de l'any en curs (model 130 i 131)

 Les Declaracions trimestrals de l'IVA de l'any en curs (model 303)

 L'IRPF de l'any anterior

 El compte bancari (amb còpia justificant del banc)

3. Una persona jurídica llavors et demanarem la següent documentació:

 El CIF de la societat

 L'Escriptura de constitució

 L'Escriptura dels poders

 El DNI de l'apoderat/a

 Una carta de bones relacions comercials amb el banc

 El compte bancari (amb la còpia justificant del banc)

 El resum anual de el IVA (model 390)

 L'Impost de Societats de l'últim any

El Balanç de l'any en curs

Fins aquí la documentació requerida.

Per a acabar responem cinc preguntes addicionals

1. Quins són els teus drets siguis propietari@ i inquilin@? 

Consulta la nostra "Guia per al contracte del lloguer: conegui les obligacions de inquilin@ i propietari" per a saber-ho.

2. Com propietari/a hauries de fer un inventari de què hi ha en l'immoble en el moment de signar el lloguer?

Per  enumerar: què tens, saber el seu estat i estimar el seu valor (millor documentar l'inventari amb fotos o vídeos). 

3.  Com inquilí hauries de visitar el pis abans de signar?

Sempre, igual que el propietari com llogater/a tens dret a comprovar que no hi hagi danys amb anterioritat a la teva entrada. En cas de veure algun desperfecte has de fer-lo constar al propietari per escrit: fa quatre anys ho explicàvem. 

4. Per què la llei obliga a fer constar en el contracte la quantia de la fiança?

Allò que no consta en un contracte escrit no és una obligació fefaent, com la fiança ho és, el seu import ha de recollir-se sempre en el contracte. Aquí expliquem la seva funció: Què és la fiança en un contracte de lloguer i com es recupera?.

5. Sóc ja llogater/a amb caràcter general, Haig de posar els subministraments al meu nom?

És essencial fer-ho per a evitar talls de subministrament i conflictes amb la propietat.  Abans de res cal comprovar que figuri l'adreça exacta d'enviament de correspondència i factures. Atenció, en cas de errors posa't en contacte amb la companyia subministradora immediatament.  Arribats a aquest punt, has de fer el canvi de titularitat o donar d'alta subministraments (segons sigui el cas).

 Els nostres: comercials, advocats, immobiliaris, economistes i altres perfils fem equip per a servir-te. Per cert, avui celebrem cinc anys del blog.