FAQ's sobre el garatge i la plaça d'aparcament?

14 | 09 | 20
| Consells per tu
  • Cotxes al garatge

El garatge i la plaça d'aparcament (o pàrquing) són dos espais diferents i que, per tant,
estan subjectes a una normativa específica per a cadascun d'ells. En el text d'avui,
t'expliquem l'imprescindible sobre aquests espais i et recordem que, si ho necessites,
pots contactar amb els nostres Administradors i Advocats perquè t'escoltin i busquin
una solució personalitzada aquí.

1. Quins tipus d'espais són el garatge i la plaça d'aparcament?

El garatge és un espai comú, és a dir els propietaris i veïns poden transitar per ell. Una
plaça d'aparcament, en canvi, és un element privatiu, és a dir, per a ús exclusiu del
propietari/a d'aquesta. Malgrat aquestes diferències, en tots dos espais hem de consentir
les reparacions oportunes, ja que estan subjectes al concepte de “servitud”, molt usat en
Dret immobiliari i del qual ja en vàrem parlar en un article anterior.

2. Per a què serveixen i perquè no garatge i plaça d'aparcament? 

Serveixen per a: estacionar els vehicles de l@s propietaris/es de la comunitat. La teva plaça de pàrquing és per a situar els teus vehicles dins dels límits d'aquesta, és a dir, exclusivament en el teu element privatiu.

No serveixen per a: ser embrutats expressament, fer botellots, assetjar a algú, incórrer en conductes discriminatòries (com prohibir l'entrada en el garatge a un altre propietari pel seu color de pell), practicar el vandalisme o per a no pagar els deutes amb la comunitat.

3. Estic desbordat/a: caixes de la meva mudança que vull conservar, maletes o esquís. Puc usar la meva plaça com a traster?

En absolut, com vam explicar el proppassat març, El traster és un espai totalment independent que la junta de la comunitat de propietaris ha d'autoritzar-te a construir-lo. En aquest cas, la norma general en la majoria de les Comunitats de Propietaris es basa en el respecte als drets dels altres veïns. Per a això, se
solen fixar alguns límits, que coincideixen amb el sentit comú i les normes de convivència més elemental

4. La meva plaça de garatge és prou gran es pot aparcar cotxe i moto. Hi ha algun inconvenient en això?

Depèn de si està prohibit explícitament en els estatuts o no. En cas d'estar-ho la comunitat et frenarà. No oblidis comprovar que l'assegurança cobreixi a dos vehicles (moltes vegades només cobreix un vehicle per plaça).

5. Per col·locar un cep haig de tenir el permís de qui presideix la comunitat? i Estacionar una bicicleta en la meva plaça de garatge?

Només ho pot autoritzar qui presideix la comunitat en cas que el cep es posi fora dels límits de la teva plaça de garatge entorpint o impedint la circulació. Encara que cep i bicicleta siguin objectes molt diferents la resposta és la mateixa. 

6. El meu cotxe ha sofert danys mentre estava estacionat o en trànsit dins del garatge de la comunitat. Què puc fer sobre aquest tema per a ser rescabalat/da?

Per a evitar sorpreses desagradables la comunitat de propietaris ha de tenir una assegurança contractada per al garatge comunitari que cobrirà els desperfectes esdevinguts a l'interior del garatge. A Feliu sempre recomanem que, encara que això sigui així, el contractat s'estudiï en junta per a assegurar-se que no hi ha malentesos de cap mena.

7. He decidit invertir en una plaça de garatge situada en una comunitat de propietaris en la qual no resideixo. Tinc alguna obligació respecte als altres propetaris?

Hi ha dos supòsits diferents:

7.1.  Que garatge i habitatges formin part de la mateixa comunitat de propietaris: llavors has d'abonar les despeses derivades de, per exemple, l'ascensor d'accés.


7.2. Que el garatge conforme una comunitat de propietaris independent: llavors no has de pagar quota per la finca al complet, sinó només per el garatge.

8. Puc col·locar una càmera gravant la meva plaça d'aparcament pel meu compte i risc?

No, necessites tenir aprovat un acord de la junta. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades adverteix: "gravar imatges de persones identificades o identificables amb finalitats de videovigilància mitjançant càmeres es considera un tractament de dades personals".

L'AEPD determina com regularitzar aquest "tractament de dades": "(...) inscriure un fitxer en el Registre General de Protecció de Dades que indiqui que la seva finalitat és la videovigilància".

Per cert, per al tractament de dades general Feliu ho té tot conforme a la llei des de 2018.

9. Em pot obligar la comunitat a posar extintors en la meva plaça de garatge?

No, els extintors sempre estan en zona de pas per a ser de fàcil accés. Encara que, per pròpia iniciativa, pots col·locar un extintor en tu plaça. De fet en Feliu ho recomanem ja que garatges i cuines són les zones amb més incendis.

Què diu el Codi Tècnic d'Edificació sobre això? "en els aparcaments la capacitat dels quals sigui major a 5 vehicles, es disposarà d'un extintor com a mínim cada 15 metres (...) o, extintors de la mateixa eficàcia distribuïts a raó d'un per cada 20 places d'aparcament."

Feliu treballa per a la teva tranquil·litat